Discipline

UT-6 Orașul în istorie U1 / P1
UT-7 Proiectare și reprezentări în urbanism U1 / UAT1
UT-133 Proiect de arhitectură (1) U1
UT-8 Tehnici de comunicare și studiu U1 / P1 / UAT1
UT-5 Introducere în urbanism U1 / P1 / UAT1
UT-10 Elemente de mediu in urbanism (2) U1 / P1 / UAT1
UT-87 Cadrul instituțional al dezvoltării durabile U1 / P1
UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică U1 / UAT1
UT-13 Activități practice - releveu U1
UT-84 Fundamente CAD U1 / P1 / UAT2
UT-134 Proiect de arhitectură (2) U1
UT-135 Proiect de verificare (1) U1
UT-111 Elemente de mediu in urbanism (1) UAT1
UT-126 Lucrări de arhitectură (1) UAT1
UT-110 Bazele administrației publice UAT1
UT-150 Activități practice (releveu) UAT1
UT-112 Urbanism și legislație România UAT1
UT-149 Economie urbană și evaluare UAT1
UT-14 Geografie și ecologie urbană U2 / P2 / UAT2
UT-49 Proiectare de urbanism (1) U2 / P2 / UAT2
UT-136 Proiectare de arhitectură (3) U2
UT-154 Schiță (2.1) U2 / UAT2
UT-40 Vizualizare 3D / AutoCAD U2 / P2
UT-91 Tehnica proiectării de urbanism U2 / P2
UT-17 Economie urbană și evaluare U2 / P2
UT-58 Proiectare de urbanism (2) U2 / P2 / UAT2
UT-16 Activități practice U2 / UAT2
UT-155 Schiță (2.2) U2 / UAT2
UT-72 Proiectare asistată de calculator U2 / P2
UT-137 Proiectare de arhitectură (4) U2
UT-138 Proiect de verificare (2) U2
UT-142 Proiectare de arhitectură (1) UAT2
UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului UAT2 / U4 / P4
UT-65 Administrație publică și management UAT2 / U4 / P4
UT-24 Obiectul de arhitectură și programe de urbanism UAT2 / U3
UT-143 Proiectare de arhitectură (2) UAT2
UT-69 Cercetare și etică academică (1) U3 / P3
UT-139 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat U3
UT-21 Reciclarea fondului construit U3 / P3 / UAT3
UT-156 Schiță (3.1) U3 / UAT3
UT-85 Mobilitate (1) U3 / P3
UT-140 Proiectare de arhitectură (6) - proiect integrat U3
UT-141 Proiect de verificare (3) U3
UT-23 Planificare și legislație U3 / P3 / UAT3
UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană U3 / P3 / UAT3
UT-86 Patrimoniul natural și antropic U3 / P3
UT-158 Elemente de GIS - ArcGIS U3 / P3
UT-159 Elemente de GIS - OpenGIS U3 / P3
UT-27 Organizarea zonelor de activități UAT3 / U4
UT-59 Zona centrală a orașelor UAT3 / U4
UT-113 Deontologia funcționarului public UAT3
UT-74 Elemente de GIS UAT3
UT-114 Legislație EU UAT3
UT-115 Patrimoniu natural și construit UAT3
UT-116 Fundamentare licență UAT3
UT-117 Cercetare îndrumată - Proiect licență UAT3
UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG) U4 / P4
UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu U4 / P4
UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2) U4 / P4
UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism U4 / P4
UT-119 Fundamentare licență U4
UT-77 Cercetare îndrumată - proiect de licență U4
UT-11 Management urban A5
UT-3 Drept urbanistic A5
UT-11E Management urban E5
UT-3E Drept urbanistic E5
UT-25 Mobilitate (2) MPU1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UT-4 Management și drept urban MPU1 / MPT1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UT-92 Dezvoltare spațială durabilă MPU1 / MPT1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UT-93 Arii și zone protejate MPU1 / MPT1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UT-28 Sisteme informaționale MPT1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UT-29 Planificare urbană integrată - strategia de dezvoltare MOC1
UT-30 Planificare urbană integrată - elaborare reglementări PUG MOC1
UT-31 Gestionarea dezvoltării urbane și indicatori urbani MOC1
UT-32 Programe de dezvoltare urbană MOC1
UT-33 Planificarea intervenției - proiect urban MOC1
UT-34 Planificare comunitară MOC1
UT-97 Criterii de localizare în dezvoltarea regională ATDR1
UT-98 Studii și documentații de amenajarea teritoriului ATDR1
UT-96 Metode de prezentare în amenajarea teritoriului ATDR1
UT-95 Sinteze ale analizelor teritoriale ATDR1
UT-123 Planificare integrată UM - studiu la nivel zonal MMU1
UT-82 Trafic și infrastructuri de circulație MMU1
UT-83 Sisteme de transport MMU1
UT-52 Operațiuni de urbanism și dezvoltare economică MPU2 / MOC2 / MMU2
UT-70 Urbanism comparat MPU2 / MOC2
UT-2 Peisaj cultural și dezvoltare MPT2
UT-109 Căile de comunicație în peisaj MPT2
UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate MOC2 / ATDR2 / MMU2
UT-120 Dezvoltare regională în UE și România MOC2 / ATDR2 / MMU2
UT-37 Servicii publice și echipare tehnico-edilitară MOC2
UT-43 Politici funciare MOC2
UT-88 Politici și planuri de mobilitate MOC2 / MMU2
UT-45 Dezvoltare economică locală MOC2
UT-46 Reînnoire urbană MOC2
UT-56 Practică profesională MOC2 / MMU2
UT-54 Proiect disertație MOC2
UT-100 Sisteme teritoriale - structură și dinamică ATDR2 / MMU2
UT-101 Modele de organizare teritorială ATDR2
UT-102 Politicile UE și viitorul regiunilor ATDR2
UT-104 Planificarea strategică și dezvoltare teritorială ATDR2
UT-105 Programarea și implementarea proiectelor ATDR2
UT-107 Ciclul de proiect ATDR2
UT-151 Practică profesională ATDR2
UT-108 Cercetare îndrumată ATDR2
UT-121 Proiect disertație - fundamentare ATDR2
UT-122 Proiect disertație - scenarii ATDR2
UT-124 Managementul mobilității urbane MMU2
UT-125 Cercetare îndrumată MMU2
UT-90 Proiect integrat UM - disertație MMU2