UT-7 Proiectare și reprezentări în urbanism

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 9
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb Adrian Cioangher
Obiective:
În acest prim studiu, dintr-o suită de patru proiecte care vizează analiza, înțelegerea și organizarea spațiului urban, se urmărește:
• familiarizarea studentului cu obiectul de studiu al urbanismului, intr-o primă abordare - sensibilă - a spațiului urban, fără o prealabilă instrumentare teoretică
• însușirea și utilizarea vocabularului de specialitate și a unor prime noțiuni teoretice, de bază, în cadrul atelierului de proiectare.
• identificarea și utilizarea mai multor tehnici de reprezentare (desene alb-negru și color, montaj fotografic, colaj etc.) care să permită înțelegerea și evidențierea diverselor caracteristici ale spațiului urban: morfologice, estetic-compoziționale, funcționale și socio-culturale
• formarea unor aptitudini de studiu autodidact, prin documentări din surse scrise și/sau on-line
• stimularea creativității prin analize neconvenționale ale spațiului urban
Conținut:
Lectură sensibilă a spațiului urban
Studiu liber al unor spații urbane din București
• STRĂZI (stradă cu fronturi închise; stradă cu fronturi semi-închise)
• PIEȚE / PIAȚETE URBANE (piațete / scuar în țesut cu caracter preponderent rezidențial; piețe urbane reprezentative pentru oraș, pe artere majore de circulație)
Metoda de predare:
• observație și schițe de studiu pe teren
• discuții în atelier, colective și individuale, pe baza unor mape de studiu pe parcurs
• documentare individuală
• redactare materiale grafice
Mod de evaluare:
20% evoluția pe parcurs, 80% Lucrare finală – caiet-album format A3
Bibliografie minimală:
 revistele ARHITECTURA, URBANISME, JOURNAL OF URBAN DESIGN, ARHITEXT DESIGN
 Bacalbașa, Constantin, BUCUREȘTII DE ALTĂDATĂ, Editura Eminescu, București, 1987
 Caselli, Domenico., CUM AU FOST BUCUREȘTII ODINIOARĂ, Ed. Silex, București, 1994
 Crutzescu, G., PODUL MOGOȘOAIEI – POVESTEA UNEI STRĂZI
 Curinschi-Vorona, Gheorghe, ARHITECTURA, URBANISM, RESTAURARE, Editura Tehnică, București, 1995
 Curinschi-Vorona, Gheorghe, ISTORIA ARHITECTURII ÎN ROMÂNIA, Ed. Tehnică, 1981
 Harhoiu, Dana, BUCUREȘTI UN ORAȘ ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT, Ed. Simetria, București, 1997
 Ionescu, Grigore, ARHITECTURA PE TERITORIUL ROMANIEI DE-A LUNGUL VEACURILOR, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1982
 Ionescu-Gion, G.I., ISTORIA BUCUREȘTIOR, Ed. Tehnopres, Iași, 2003
 Morar , Ovidiu, BUCURESTIUL INTERBELIC -CALEA VICTORIEI, Ed, Media Print, București, 2006
 Mucenic, Cezara, BUCUREȘTI UN VEAC DE ARHITECTURĂ CIVILĂ SECOLUL XX, Ed. Silex,
 Potra, George, ISTORICUL HANURILOR BUCUREȘTENE, București, 1985
 *** (UAR), BUCUREȘTI ANII 1920-1940 ÎNTRE AVANGARDĂ ȘI MODERNISM, Ed. Simetria, București, 1994
 Ghidurile orașului BUCUREȘTI (diverși ani)
 Colecția ARHITECTURA (veche)
 Siteuri web
 Planuri ale orașului București:
• Planurile Rudolf Borroczyn (ediția 1846 și ediția 1852
• Planul cadastral al Municipiului București – 1911 , Maiorul C. Pântea
• Planul și ghidul orașului București, 1923
• Planul Orașului și Municipiului București 1929/1930, etc.

modifică