UT-149 Economie urbană și evaluare

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Titulari:
Dep. PUDT
asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu- Dumitrescu