UT-107 Ciclul de proiect

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh. Monica Rădulescu
Obiective:
Cursul și aplicațiile derulate furnizează cunoștințe și abilități de bază în managementul de proiect și analiza cost-beneficiu, cu referire directă la ciclul de viață al proiectului în amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională, conținutul și formularea acestora. Activitățile continuă proiectele derulate de studenți în programul de studii de masterat.
Conținut:
Aplicațiile sunt derulate individual și în echipă și detaliază conținutul proiectului, fazele proiectului, planificare, implementare, monitorizare și evaluare, închiderea proiectului.
Metoda de predare:
Mod de evaluare:
Activitatea pe parcurs reprezintă 50% din nota finală, lucrarea finală reprezintă 50% din nota finală
Bibliografie minimală: