UT-58 Proiectare de urbanism (2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh Andrei Mitrea
Obiective:
Al doilea proiect din suita propusă pentru anul 2U continuă exercițiul început în cadrul semestrului anterior, focalizându-se pe propunerile de intervenție proiectate pentru amplasamentul deja studiat.

La finalul proiectului, studenții trebuie să știe să rezolve problemele legate de organizarea unei zone rezidențiale, cu locuințe individuale pe lot, susținute de câteva funcțiuni de interes public, dimensionate în raport cu numărul estimat de locuitori. Exercițiul stimulează studenții să folosească principii de proiectare care să dea naștere unor zone rezidențiale de calitate. Ele vor fi discutate în cadrul atelierelor de proiectare.

De asemenea, studenții trebuie să înțeleagă procesul de construcție a reglementărilor urbanistice, pornind de la rezolvarea zonei rezidențiale propuse.
Conținut:
Tema de proiectare propune rezolvarea integrată a unor ansambluri de locuințe cu puține niveluri, cu un regim de înălțime de maximum P+2, pe lot individual, susținute de câteva funcțiuni de interes public, grupate într-un centru pentru comunitate. În cazuri bine argumentate, regimul de înălțime poate crește. Studenții sunt invitați să aleagă minimum două tipologii diferite de locuințe individuale și să le studieze sistematic pe parcursul proiectului.
Metoda de predare:
Ateliere de proiectare sunt însoțite de prelegeri de atelier și de dezbateri.
Mod de evaluare:
Formula generală de notare la proiect este următoarea:
Nota finală = 60% * evoluția pe parcurs + 40% * proiectul propriu-zis

La rândul ei, evoluția pe parcurs se notează astfel:
Evoluția pe parcurs = 70% * exercițiile de atelier + 15% * susținerile + 15% * caietul de documentare

Formula de mai sus are atașate două condiții:
1. La fiecare din cele două componente, respectiv evoluția pe parcurs și proiectul propriu-zis, studenții trebuie să ia minimum nota cinci;
2. Mai mult, la fiecare fază determinantă a proiectului, studenții trebuie să ia minimum nota cinci.

Neîndeplinirea oricăreia din cele două condiții de mai sus duce la nepromovarea proiectului.
Bibliografie minimală:
Boeijenga, J. și Mensink, J. (2008), Vinex Atlas. Rotterdam: 010 Publishers.
Schneider, F. (ed.) (2004), Grundrißatlas Wohnungsbau/Floor Plan Manual (a 3-a ed.). Basel: Birkhäuser.