UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
prof.dr.arh Cătălin Sârbu

modifică