UT-16 Activități practice

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
Obiective:
- Familiarizarea cu zona de intervenție;
- Studierea cazului, sub aspect istoric, morfo-tipologic, funcțional și social;
- Însușirea cerințelor particulare ale temei de practică;
- Lucrul în echipă și corelarea materialelor elaborate între colective;
- Elaborarea fișelor de caz și alcătuirea caietelor de practică.
Conținut:
Practica efectuată de anul II Urbanism presupune însușirea unor termeni specifici analizelor urbanistice și aplicarea practică a acestora pe studii de caz selectate.
Este permisă echivalarea activităților de practică cu activități similare organizate în domeniul urbanismului: participări la școli de vară, workshop-uri, concursuri de proiecte, conferințe.
Metoda de predare:
Îndrumare / prelegeri în cadrul atelierului.
Mod de evaluare:
Individuală și colectivă, pe obiectivele cerute, conform temei program.
Observații:
Scopul didactic al atelierului de proiectare este acela de specializare a studenților în domeniul urbanismului, urmărind aplicarea unor cunoștinte legate de domeniul morfologiei și tehnicii proiectării urbane și arhitecturale – atât ca principiu de organizare, cât și ca detaliu tehnic – urmărind stimularea capacitații studentului de corelare a problemelor urbane cu nevoile societății urbane și rezolvarea acestora prin proiectul de urbanism. În același timp, proiectul de urbanism urmărește, prin susțineri publice, dezvoltarea capacităților comunicaționale ale studentului, necesare în colaborarea cu alte specialități implicate în planificarea urbană.