UT-133 Proiect de arhitectură (1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh.urb. Eugen Marinescu
Colectiv:
urb.dr. Adrian CIOANGHER, arh. drd. Claudia PAMFIL, arh. drd. Lorena BREAZA
Obiective:
• documentarea, descrierea și utilizarea criteriilor de analiză a unui obiect de arhitectură (corelare cu atribute vitruviene studiate la Teoria Arhitecturii) – pentru a putea urmări nevoile umane și cerințele de calitate și confort ale spațiului antropizat, cu determinantele culturale și de peisaj ale locului

• Înțelegerea principiilor de ergonomie și folosirea unor referințe bibliografice de bază pentru proiectare (Manualul Arhitectului – Neufert) pentru a putea răspunde cerințelor de conformare structurală, funcțională și estetică

• Însușirea deprinderilor de reprezentare în arhitectură (planuri, fațade, secțiuni, axonometrii) – scara 1:100, 1:50 și 1:20 - cu grosimi adecvate de linie, cu cote, elemente de mobilier, etc.

• Însușirea deprinderilor de reprezentare în machetă (scara 1:100) – machetă de studiu – ca tehnică de pregătire pentru realizarea unor proiecte
Conținut:

• Identificare și alegere a unor surse de documentare solide pentru a răspunde la întrebări specifice, prezente atât în grile de analiză a atributelor vitruviene, cât și apărute în discuțiile de la atelier,

• Analiză a modurilor în care o clădire răspunde la constrângeri și oportunități legate de: context și vecinătăți ale unui sit, nevoile specifice ale comanditarului și utilizatorului, relief, etc.

• Analiză a modului în care mobilarea unor încăperi trebuie să răspundă principiilor de ergonomie – atât prin elementele de mobilier, cât și prin modurile în care sunt acestea amplasate în spațiu,

• Operare a unor legături între convingerile arhitectului (opțiuni fundamentale despre arhitectură) și respectiv soluțiile date în mod specific pentru acea clădire / amenajare,

• Reprezentare grafică, conform convențiilor, la scară, a unor încăperi și clădiri – prin planuri, fațade, secțiuni, axonometrii, machetă

• Reprezentare prin scheme explicative a concluziilor proprii analize privind logica funcțională, alcătuirea structurală, și respectiv caracteristicile estetice ale unei construcții.

• Realizare a unor planșe echilibrate compozițional cu mai multe elemente – reprezentări grafice și text sintetic, redactate fără ajutorul calculatorului.
Metoda de predare:
-prezentarea sarcinilor derivate din tema de atelier și a unor exemple de rezultat dorit, a unor referințe bibliografice (prelegeri cu video-proiecție),
-discuții cu fiecare student pe etapa de la fiecare întâlnire de atelier (corectură),
-susțineri de etapă (prezentări ale studenților) cu comentarii ale profesorilor
Mod de evaluare:
-evoluție de parcurs (25%) - prezența obligatorie la atelier este cerută prin regulament
-medie aritmetică a notelor obținute la fiecare etapă (75%)
standard de performanță:
Rigurozitate în respectarea cerințelor de temă așa încât să fie predate piesele solicitate,
precum și calitatea reprezentării grafice la scară, cu grosimi adecvate de linie,
realizarea unui material compus din planșe echilibrate compozițional, existența unor comentarii scrise și a unor scheme grafice explicative care demonstrează capacitatea de analiză în funcție de criterii date.
Bibliografie minimală:
- NEUFERT Manualul Arhitectului – elemente de proiectare și de construcție - ediția 37 adăugită și prelucrată
- Unwin, Simon - Analysing Architecture, 2014, 4th edition, Routledge
- Ching, Francis D.K. - Architectural Graphics - 2015, John Wiley & Sons, Inc.
- Ching, Francis D.K. - Architecture. Form, Space and Order - 2007, John Wiley & Sons, Inc.
- Enache, Mircea, Ionescu, Iulius – Geometrie descriptivă și perspectivă, București, Editura Didactică si Pedagogică, 1983
- Zell, Mo - Architectural drawing course Tools and Techniques for 2D and 3D Representation – Barron.s, Quarto Publishing, 1995
Observații:
Tema de proiect și activitățile de atelier urmăresc normativele de reprezentare în arhitectură și răspunde criteriilor de analiză a unui obiect de arhitectură cu care se operează în mod curent în acest domeniu.