UT-54 Proiect disertație

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 20
Titular:
conf.dr.arh Simona Munteanu