UT-7 Proiectare și reprezentări în urbanism

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 8
Titular:
asist.dr.urb Mădălina Moțcanu- Dumitrescu
Obiective:
În acest prim studiu, dintr-o suită de patru proiecte care vizează analiza, înțelegerea și organizarea spațiului urban, se urmărește:
• familiarizarea studentului cu obiectul de studiu al urbanismului, intr-o primă abordare - sensibilă - a spațiului urban, fără o prealabilă instrumentare teoretică
• însușirea și utilizarea vocabularului de specialitate și a unor prime noțiuni teoretice, de bază, în cadrul atelierului de proiectare.
• identificarea și utilizarea mai multor tehnici de reprezentare (desene alb-negru și color, montaj fotografic, colaj etc.) care să permită înțelegerea și evidențierea diverselor caracteristici ale spațiului urban: morfologice, estetic-compoziționale, funcționale și socio-culturale
• formarea unor aptitudini de studiu autodidact, prin documentări din surse scrise și/sau on-line
• stimularea creativității prin analize neconvenționale ale spațiului urban
Conținut:
ELEMENTE DE COMPOZIȚIE

1. Etapa I - documentarea

2. Etapa II - exerciții compoziționale

3. Etapa III - spații publice reale
Metoda de predare:
• observație și schițe de studiu pe teren
• discuții în atelier, colective și individuale, pe baza unor mape de studiu pe parcurs
• documentare individuală
• redactare materiale grafice
Mod de evaluare:
25% evoluția pe parcurs, 75% Proiect (25% Etapa I, 25% Etapa II și 25 % Etapa III)
Bibliografie minimală:
Ching F. D. K., Architecture: Form, Space & Order, Willey, 2014
Gehl J. (2012), Orașe pentru oameni, Editura Igloomedia.
Laurian R. (1962), Probleme de estetica orașelor, Editura Tehnică București.
Lynch K. (1960), Imaginea Orașului, Editura Registrul Urbanistilor din România.
Sitte C. (1991), Arta construirii orașelor. Urbanismul după principiile sale artistice.

Planuri ale orașului București:
• Planurile Rudolf Borroczyn (ediția 1846 și ediția 1852
• Planul cadastral al Municipiului București – 1911 , Maiorul C. Pântea
• Planul și ghidul orașului București, 1923
• Planul Orașului și Municipiului București 1929/1930, etc.