UT-13 Activități practice - releveu

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb Adrian Cioangher
Obiective:
Studiul din cadrul practicii vizează:
• familiarizarea cu problemele legate de analiza, aprecierea și măsurarea dimensiunilor și de reprezentarea - în plan, elevații și secțiuni - a tuturor elementelor, naturale și antropice, care alcătuiesc un spațiu urban
• dezvoltarea creativității și a capacității de redare corectă și expresivă a caracteristicilor unui cadru urban, în diverse maniere de lucru
• înțelegerea spațiului urban folosind cunoștințele, mijloacele și deprinderile dobândite
• familiarizarea studenților atât cu explorarea caracteristicilor spațiale, funcționale, social-culturale ale spațiului urban , cât și cu modul în care acesta este perceput și cu semnificațiile sale
Conținut:
Studiu unui fragment urban in orasul de domiciliu

- Mapă de practică
- material video
Metoda de predare:
Observație pe teren, redactare materiale grafice
Mod de evaluare:
Lucrare finală

mapă de practică – 40%
material video – 40%
evoluție pe parcurs - 20%
Bibliografie minimală:
• Bacalbașa, Constantin, BUCUREȘTII DE ALTĂDATĂ, Editura Eminescu, București, 1987
• Caselli, Domenico., CUM AU FOST BUCUREȘTII ODINIOARĂ, Ed. Silex, București, 1994
• Crutzescu, G., PODUL MOGOȘOAIEI – POVESTEA UNEI STRĂZI
• Curinschi-Vorona, Gheorghe, ARHITECTURA, URBANISM, RESTAURARE, Editura Tehnică, București, 1995
• Curinschi-Vorona, Gheorghe, ISTORIA ARHITECTURII ÎN ROMÂNIA, Ed. Tehnică, 1981
• Harhoiu, Dana, BUCUREȘTI UN ORAȘ ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT, Ed. Simetria, București, 1997
• Ionescu, Grigore, ARHITECTURA PE TERITORIUL ROMANIEI DE-A LUNGUL VEACURILOR, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1982
• Ionescu-Gion, G.I., ISTORIA BUCUREȘTIOR, Ed. Tehnopres, Iași, 2003
• Mucenic, Cezara, BUCUREȘTI UN VEAC DE ARHITECTURĂ CIVILĂ SECOLUL XX, Ed. Silex,
• Potra, George, ISTORICUL HANURILOR BUCUREȘTENE, București, 1985
• *** (UAR), BUCUREȘTI ANII 1920-1940 ÎNTRE AVANGARDĂ ȘI MODERNISM, Ed. Simetria, București, 1994
• Ghidurile orașului BUCUREȘTI (diverși ani)
• Colecția ARHITECTURA (veche)
• Siteuri web
• Planuri ale orașului București:
• Planurile Rudolf Borroczyn (ediția 1846 și ediția 1852
• Planul cadastral al Municipiului București – 1911 , Maiorul C. Pântea
• Planul și ghidul orașului București, 1923
• Planul Orașului și Municipiului București 1929/1930, etc.