UT-13 Activități practice - releveu

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb Adrian Cioangher
Obiective:
Studiul din cadrul practicii vizează:
• familiarizarea cu problemele legate de analiza, aprecierea și măsurarea dimensiunilor și de reprezentarea - în plan, elevații și secțiuni - a tuturor elementelor, naturale și antropice, care alcătuiesc un spațiu urban
• însușirea normelor specifice de reprezentare, utilizate in desenul de urbanism (semne grafice, cod de culori, scară grafică, cotare, utilizarea formatului STAS)
• dezvoltarea creativității și a capacității de redare corectă și expresivă a caracteristicilor unui cadru urban, intr-o machetă
• îmbinarea unei analize tehnice, cu o lectura istorică a cadrului construit studiat
Conținut:
Releveu urbanistic si machetǎ
Releveu urbanistic (plan, elevații, secțiuni) și machetă ale unei piețe urbane din București.
Metoda de predare:
Observație pe teren, releveu, redactare materiale grafice și machetă
Mod de evaluare:
Lucrare finală
• proiect – releveu urbanistic (format A2)
• machetă (sc.1:250)
• material documentar
criterii de notare și ponderile acestora:
1. prezența la atelier și evoluția pe parcurs a studentului – 20%
2. respectarea cerințelor temei – 20%
3. corectitudinea releveului și a machetei (dimensiuni și proporții corecte, respectarea scării, identificarea tuturor elementelor prezente în spațiul urban studiat etc. – 40%
• calitatea estetică și sugestivitatea pieselor proiectului (releveu și machetă) – 20%
Bibliografie minimală:
• Bacalbașa, Constantin, BUCUREȘTII DE ALTĂDATĂ, Editura Eminescu, București, 1987
• Caselli, Domenico., CUM AU FOST BUCUREȘTII ODINIOARĂ, Ed. Silex, București, 1994
• Crutzescu, G., PODUL MOGOȘOAIEI – POVESTEA UNEI STRĂZI
• Curinschi-Vorona, Gheorghe, ARHITECTURA, URBANISM, RESTAURARE, Editura Tehnică, București, 1995
• Curinschi-Vorona, Gheorghe, ISTORIA ARHITECTURII ÎN ROMÂNIA, Ed. Tehnică, 1981
• Harhoiu, Dana, BUCUREȘTI UN ORAȘ ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT, Ed. Simetria, București, 1997
• Ionescu, Grigore, ARHITECTURA PE TERITORIUL ROMANIEI DE-A LUNGUL VEACURILOR, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1982
• Ionescu-Gion, G.I., ISTORIA BUCUREȘTIOR, Ed. Tehnopres, Iași, 2003
• Mucenic, Cezara, BUCUREȘTI UN VEAC DE ARHITECTURĂ CIVILĂ SECOLUL XX, Ed. Silex,
• Potra, George, ISTORICUL HANURILOR BUCUREȘTENE, București, 1985
• *** (UAR), BUCUREȘTI ANII 1920-1940 ÎNTRE AVANGARDĂ ȘI MODERNISM, Ed. Simetria, București, 1994
• Ghidurile orașului BUCUREȘTI (diverși ani)
• Colecția ARHITECTURA (veche)
• Siteuri web
• Planuri ale orașului București:
• Planurile Rudolf Borroczyn (ediția 1846 și ediția 1852
• Planul cadastral al Municipiului București – 1911 , Maiorul C. Pântea
• Planul și ghidul orașului București, 1923
• Planul Orașului și Municipiului București 1929/1930, etc.

modifică