UT-46 Reînnoire urbană

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1P | Credite ECTS: 3
Titular:
prof.dr.arh. Monica Rădulescu
Obiective:
În definiția curentă în practica și literatura urbanistică, regenerarea urbană este o acțiune care conduce la soluționarea problemelor urbane și găsirea unei îmbunătățiri de lungă durată pentru condițiile economice, fizice, sociale și de mediu într-o zonă care trebuie schimbată.
Proiectul are ca scop
• stabilirea continutului si realizarea schitei unui proiect complex de regenerare urbana
• stabilirea unui set minimal de parametri pentru reinnoire urbana integrata
• detalierea soluțiilor de conformare spațială intr-un areal situat intr-una dintre zonele strategice de dezvoltare ale municipiului Bucuresti.
Abordand solutia din perspectiva spatiului urban ca produs, se va tine seama de necesitatea structurarii unor noi spatii publice cu caracter bine definit si a definirii clare a tipurilor de dezvoltare (investitie publica, privata, public-privata).
Conținut:
Faza 1 Individual 3 STUDII DE CAZ ilustrand proiecte de regenerare urbana format A4
Faza 2 In echipa DESCRIEREA OPERATIUNII DE REGENERARE URBANA INCLUSIV ILUSTRAREA SOLUTIEI PROIECTULUI – text format A4 si 7 planse format A3 paginate pe verticala
Faza 3 In echipa SET DE PARAMETRI MINIMALI pentru reinnoire urbana in zona – elemente de regulament de construire (POT, CUT, regim de inaltime, regim de aliniere), imagini caracteristice sugestive propusepentru amenajarea spațiilor text format A4 si 7 planse format A3 paginate pe verticala. Zonele pentru detalierea setului de parametri minimali vor fi delimitate de comun acord cu indrumatorul.
Metoda de predare:
Mod de evaluare:
Pentru evaluarea proiectului se calculează media notelor pentru fiecare fază după cum urmează
Faza 1 pondere 20%
Faza 2 pondere 40%
Faza 3 pondere 40%
Bibliografie minimală: