UT-72 Proiectare asistată de calculator

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titulari:
asist.dr.urb. Sorin Manea
lect.dr.arh. Andrei Mitrea
Obiective:
Lucrul într-un program de proiectare BIM (Building Information Modeling). Studenții vor fi învățați să lucreze eficient într-un program de proiectare, prin aplicații practice în Allplan Arhitectură, pe baza unui model tridimensional (3D).

În cadrul disciplinei, studenții ar trebui:
1. Să înțeleagă modul de funcționare al programului Allplan Arhitectură;
2. Să aplice întotdeauna ideile care le vin în urma prelegerilor și a lucrărilor care alcătuiesc disciplina, atât la atelierele de proiectare, cât și la celelalte discipline teoretice relevante.
Conținut:
Disciplina tratează, pe rând, următoarele teme:
1. Crearea unui model digital al terenului (MDT), pornind de la un fișier de puncte tridimensionale (3D)
2. Exerciții MDT (1-2)
3. Urbanism
4. Exerciții de urbanism
5. Peisagistică
6. Exerciții de peisagistică
7. Modelare tridimensională (3D)
8. Calculul umbrelor și studiul de însorire
9. Ilustrarea scenei și a modelului
10. Filmul de prezentare
Metoda de predare:
Prelegeri și dezbateri. Lucru împreună cu studenții.
Mod de evaluare:
Evaluarea se face printr-o verificare de parcurs (VP) și printr-o verificare finală (VF).

Nota finală = 10%*VP + 90%*VF
Standardul minim de performanță are următoarele dimensiuni:
1. Pentru verificarea pe parcurs (VP): corectitudinea realizării cerințelor din tema lucrării de verificare;
2. Pentru verificarea finală (VF): rezolvarea corectă a testului grilă și răspunsul corect la întrebările din proiectul personal.

Nu sunt admise lucrări plagiate sau autoplagiate.
Bibliografie minimală:
Toate materialele necesare disciplinei sunt disponibile pe platforma ALLBIM.
Observații:
Disciplina intitulată Proiectare asistată de calculator (UT–72) contribuie sistematic la exercițiile de atelier, făcute în cadrul disciplinei Proiectare de Urbanism (2) (UT–58), ea dezvoltând astfel capacitatea studenților de a folosi a unui program de proiectare asistată de calculator (CAD).