UT-112 Urbanism și legislație România

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titulari:
lect.dr.urb. Matei Cocheci
urb. Paul Mureșan-Iuga