Departamentul
„Proiectare de interior și design”

Director: Mihaela Lazăr

Departamentul Proiectare de interior și design coordonează atât activitățile de proiectare (proiecte, studiul formei și proiecte de specialitate) cât și parte din cursurile teoretice din cadrul Facultății de Arhitectură de Interior. Activitățile de proiectare sunt menite să asigure viitorului arhitect de interior cunoștințele și abilitățile necesare pentru reprezentarea formelor și detaliilor specifice proiectării de interior și a celei de design de obiect și grafic. Cursurile teoretice pe care le gestionează departamentul sunt cele susținute de către cadrele didactice titulare sau de către cadre didactice invitate, specializate pe diferite direcții specifice.

Departamentul Proiectare de interior și design a fost înființat la începutul anului universitar 2006-2007, prin desprinderea din catedra Studiul formei și Ambient. Acest lucru s-a dovedit necesar pentru a se asigura o coordonare mai eficientă a activităților didactice specifice celor două departamente.

Specializarea unor cadre didactice ale departamentului PID pe problemele arhitecturii de interior și design-ului au condus la implicarea lor în activități specifice acestui domeniu, făcând parte din: