UT-91 Tehnica proiectării de urbanism

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh Claudiu Runceanu
Obiective:
Asigurarea cunoștințelor specifice înțelegerii operaționale a intervenției urbane Dobândirea cunoștințelor tehnice specifice proiectării urbane Formarea capacității tehnice și de proiectare a urbanistului, de a întocmi documentații de urbanism la nivel de PUZ și PUD
Conținut:
1. Introducere, domeniul de studiu, conținut 2. Parcela – elemente tehnice componente 3. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea I 4. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea a II-1 5. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea a III-a 6. Reglementarea înălțimii maxime a construcțiilor 7. Indicatori urbanistici 8. Circulații, accese și staționarea autovehiculelor 9. Aspectul exterior al clădirilor și reguli privind împrejmuirea 10. Echiparea edilitară – partea I 11. Echiparea edilitară – partea a II-a 12. Documentații de urbanism de tip PUZ 13. Documentații de urbanism de tip PUD 14. Prelegere recapitulativă
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata
Mod de evaluare:
Examen (60%) si evaluare pe parcurs (40%). Pentru promovarea disciplinei este obligatorie promovarea examenului.
Bibliografie minimală:
C. Sitte - Arta construirii orașelor, Ed. Tehnică, București, 1991 Laurian Radu, Urbanismul Ioanid Virgil, Circulația în orașul modern, Ed. Tehnică, București HG 525/1996 Legea 350/2001 Codul Civil – Cartea a III-a Despre bunuri, Titlul III, Capitolul IV – servituțile Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și al Amenajării Teritoriului 91/1991