UT-33 Planificarea intervenției - proiect urban

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 8
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh Liviu Ianăși