UT-150 Activități practice (releveu)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb Mihai Moțcanu- Dumitrescu