UT-159 Elemente de GIS - OpenGIS

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titulari:
dr.ing. Antonio Valentin Tache
lect.dr.urb. Matei Cocheci