UT-134 Proiect de arhitectură (2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh.urb. Eugen Marinescu
Colectiv:
urb.dr. Adrian CIOANGHER, arh. dr. Vlad THIERY, arh. drd. Lorena BREAZA
Obiective:
-corelarea între volumetrie exterioară și respectiv soluții de compartimentare interioară pentru a răspunde unor nevoi specifice de spațiu cu grad mare de intimitate și respectiv spațiu pentru activități comune unui grup de oameni,

-înțelegerea modului în care o clădire răspunde la constrângeri și oportunități legate de: contextul unui sit, nevoile specifice ale comanditarului și/sau ale utilizatorului, și capacitatea de a propune soluții adecvate acestora,

-înțelegerea modului în care mobilarea unor încăperi trebuie să răspundă principiilor de ergonomie – atât prin elementele de mobilier, cât și prin modurile în care sunt acestea amplasate în spațiu, și capacitatea de a propune soluții adecvate,

-corectitudinea reprezentării grafice, conform convențiilor, la scară, pentru încăperi și clădiri – prin planuri, fațade, secțiuni, axonometrii, machetă,

-claritatea prin care reprezentări grafice de tip scheme explicative cu text sintetic prezintă argumente pentru propriile propuneri.
Conținut:

-detalierea unei teme de proiectare – plecând de la un scenariu de locuire bazat pe experiența personală (moodboard, schemă funcțională, aprecierea necesarului de dimensiuni pentru toate categoriile de spații),

-reprezentare grafică, prin scheme explicative, a argumentelor pentru propriile propuneri (plecând de la criteriile de analiză studiate în primul semestru pe locuințe celebre) privind logica funcțională, alcătuirea structurală, și respectiv caracteristicile estetice ale unei construcții.

-operarea cu relațiile dintre structură și forma spațială în cazul planului-structură și a planului liber (corelări cu conținuturi de la cursul Construcții 1: construcțiile cu structură de zidărie portantă și structurile de beton armat)

-mobilarea unor încăperi care să răspundă principiilor de ergonomie – atât prin elementele de mobilier, cât și prin modurile în care sunt acestea amplasate în spațiu,

-reprezentarea grafică, conform convențiilor, la scară, a propriilor propuneri – prin planuri, fațade, secțiuni, axonometrii, machetă

-compunerea planșelor echilibrate compozițional cu mai multe elemente – reprezentări grafice și text sintetic, cu și fără ajutorul calculatorului
Metoda de predare:
-prezentarea sarcinilor derivate din tema de atelier și a unor exemple de rezultat dorit, a unor referințe bibliografice (prelegeri cu video-proiecție),
-discuții cu fiecare student pe etapa de la fiecare întâlnire de atelier (corectură),
-susțineri de etapă (prezentări ale studenților) cu comentarii ale profesorilor
Mod de evaluare:
-evoluție de parcurs (20%) - prezența obligatorie la atelier este cerută prin regulament
-medie aritmetică a notelor obținute la fiecare etapă (80%)
Bibliografie minimală:
-CHING, Francis D.K. - Architecture. Form, Space and Order - 2007, John Wiley & Sons, Inc.
-EDWARDS, Brian – Understanding architecture through drawing, Taylor and Francis, 2008
-FAWCETT, Peter – Architectural Design Notebook, Architectural Press, Elsevier, a doua ediție, 2003
-KRIER, Rob – Architectural Composition, Academy Editions, London, 2nd print, 1991
-MAKSTUTIS, Geoffrey - Design Process in Architecture – from concept to completion, Laurence King, Londra, 2018
-MEISS, Pierre - De la formă la loc + Tectonică - o introducere în studiul arhitecturii, Capitel Avangarde, 2015 (Presses Polytechniques Lausanne, 2012)
-NEUFERT- Manualul Arhitectului – elemente de proiectare și de construcție - ediția 37 adăugită și prelucrată