UT-29 Planificare urbană integrată - strategia de dezvoltare

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 8
Titular:
conf.dr.arh Liviu Ianăși