UT-116 Fundamentare licență

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 7
Titular:
prof.dr.arh. Florin Machedon
Colectiv:
Departament Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Obiective:
Proiectul de FUNDAMENTARE LICENTA - PROIECT LICENTA are rol de fundamentare a Licenței de URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI și își propune să dezvolte deprinderi legate de abordarea unei proiectări urbanistice reale (cf. abilitaților și competentelor prevăzute de programul de Licență) pentru:
- (sub) ansambluri și (sub) sisteme ale organismului teritorial și urban (comune și orașe mici) în vederea asigurării unei Dezvoltări Durabile a Unităților Teritorial Administrative (UAT) propuse spre studiu;
- (re)modelarea, modernizarea, viabilizarea, (re)integrarea și valorificarea superioară a oportunităților economice și politico-sociale pentru o Dezvoltare Durabilă lucrativă a localităților supuse studiului .
Proiectul are drept obiective atât însușirea modului de operare privind (exhaustiv) valorile patrimoniului urban-rural (în sensul larg al termenului), cât și formarea urbanistului în vederea susținerii avizate a unor acțiuni de proiectare și manageriale în raport cu teritoriul și cu localitățile din zona (la nivel de PUG - ca reglementare) și a unor sub-zone specifice ale structurilor urbane analizate (la nivel de PUZ).
Conținut:
Se vor investiga și propune direcții de dezvoltare a localităților, al noilor zone funcționale și a axelor de circulație, prevăzute ca suport pentru examenul și, respectiv, PROIECTUL DE LICENȚĂ în Anul Universitar 2016-2017.
Proiectul va avea/dezvolta fiecare 2 moduli/faze de proiectare materializați/materializate în planșe și text:
[1] analiză a existentului [vor fi aprofundate tehnici de radiografiere și analiza],
propunere de rezolvare spațio-funcțională la nivel de PUG
[2] propunere de detaliere secvențială (cf. legislației în vigoare) la nivel de PUZ
Metoda de predare:
Atelier
Mod de evaluare:
- susținere - prezentare (publică) și jurizare a celor 2 moduli-faze* ai/ale proiectului.
* modulii-fazele proiectului vor fi distribuiți cf. planului de învățământ al anului academic 2016-2017

Bibliografie minimală:
- legislația în domeniul urbanismului și arhitecturii (2016)
- date obținute din investigarea (servicii de urbanism primării și județ, arhive, biblioteci, net, etc.) și documentarea (pe teren) și analizarea zonelor supuse studiului

Observații:
Proiectul este obligatoriu pentru curricula programului URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI