UT-113 Deontologia funcționarului public

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
dr.arh. Anca Ginavar

modifică