UT-3 Drept urbanistic

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf. Simona Munteanu
Limba de predare:
română
Obiective:
Introducerea în domeniul dreptului urbanismului având în vedere inter -relațiile dreptului de proprietate cu domeniul planificării spațiale;
Însușirea unor instrumente de lucru, cunoaștere, analiză și evaluare a cadrului juridic normativ și înțelegerea influenței acestuia în evoluția dezvoltării urbane;
O abordare comparativă a cadrului juridic din România din domeniul planificării spațiale cu cel european, din perspectiva cunoașterii cadrului legislativ specific și complementar din domeniu la nivel național și european.
Conținut:
Curs introductiv;
Sistemul de planificare spațială și evoluția orașului;
Organizarea administrativă a teritoriului; atribuțiile administrației publice în domeniul U&AT;
Instituțiile urbanismului în România;
Noțiuni de teoria generală a dreptului de proprietate;
Servituți de drept privat și servituți de urbanism;
Documentațiile de amenajarea teritoriului – definire, cadrul legal, categorii de probleme, metodologie de elaborare, conținutul cadru, studii de caz;
Documentațiile de urbanism – definire, cadrul legal, categorii de probleme;
Managementul documentațiilor de urbanism în procesul de construire;
Operațiuni urbanistice - operațiuni funciare și operațiuni complexe;
Procesul de autorizare a lucrărilor de construire: Certificatul de urbanism; Autorizația de construire;
Metoda de predare:
prezentări și expuneri
Mod de evaluare:
Nota finală va reprezenta media ponderată a notei acordate evaluării unei lucrării (40% din nota), a notei acordate evaluării examenului scris (50%) și a notei rezultate din evaluarea pe parcurs.
Lucrarea va fi efectuată sub formă de proiect individual și va fi constituit dintr-o suită de teme ce Lucrarea va fi efectuată sub formă de proiect individual și va fi constituit dintr-o suită de teme ce sunt lansate pe parcursul semestrului și se va baza pe investigarea documentelor, studiilor și proceselor analizate având ca sursă prelegerile de curs și bibliografia sugerată. Lucrarea va fi îndrumată pe parcursul a 7 săptămâni din finalul semestrului.
Bibliografie minimală:
DUȚU, Mircea – Dreptul urbanismului, teorie și practică judiciară, Ed. Economică, 2000;
SOLER-COUTEAUX, Pierre – Droit de l’urbanisme, Ed. Dalloz, collection COURS, Parution Octobre, 2000;
JACQUOT, Henri – Code de l’urbanisme, Ed. Dalloz;
ACTE NORMATIVE: Ansamblul actelor normative în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului specifice și complementare; Acte, directive, recomandări ale Uniunii Europene, Reglementări tehnice și ghiduri metodologice de elaborare a documentației de urbanist.