UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Istoric

Invățământul de Arhitectură a fost înființat în 1 octombrie 1864, cu denumirea de „Școală de Ponți și Șosele, de Mine și Arhitectură”

Prestigiu și imagine

Prestigiul academic, știintific și profesional al UAUIM este emblematic pentru învățământul superior de arhitectură din România

Oferta formativă

Trei programe de studii – Arhitectura, Arhitectura și interior și Design de produs – sunt organizate în sistem integrat licență și master, conform reglementarilor sectoriale din cadrul UE.

Credite Transferabile (ECTS)

Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internațională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile

Facilități oferite

Spațiile pentru activitatea didactică: sălile de curs și seminarii, atelierele de proiectare, laboratoarele, biblioteca, sala de sport, etc

Relații internaționale și mobilități

Scoala noastra beneficiaza de o serie de programe europene de mobilitate (Erasmus, Leonardo, etc),...

Conducerea Universității

Conducerea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Consiliul de Administrație

Regulamentele Consiliului de Administrație și Consiliului tehnico-economic, minutele și hotărârile Consiliului de Administrație

Senatul Universitar

Componența Senatului UAUIM, hotarârile și minute ale Senatului

Personal didactic

Informații despre ocuparea posturilor didactice și de cercetare, lista cu profesori, conferentiari, lectori, asistenti, preparatori

Management instituțional

Conține informații despre structura organizațională, structura de conducere, regulamente, planul strategic și operațional, etc.

Managementul calității educației

Contine documente privind asigurarea calitatii educatiei - monitorizarea corpului profesional, monitorizarea programelor de studii, rapoarte de evaluare interna, legislatie, etc

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul are ca obiectiv principal oferirea de noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional, prin activități de consiliere și orientare în carieră

Etica universitară

Componența, regulamentul de funcționare și rapoarte de activitate ale Comisiei de Etică a UAUIM

Birou acte de studii

Eliberare diplome absolvenți, adeverințe de absolvire, duplicate diplome

Taxă admitere și taxe de studiu

Taxa de admitere și taxele de studiu se plătesc în numerar la casieria UAUIM sau la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Regulamente valabile pentru toate facultățile

Regulament cămin:
Regulament de functionare al caminelor UAUIM.pdf
Metodologie repartizare in camin a studentilor.pdf
Decizie regie camin 2017-2018.pdf

Regulament burse:
Regulament de acordare a burselor.pdf
Decizie cuantum burse 2017-2018.pdf

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament discipline in afara planului 2017-2018.pdf
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Regulament general privind activitatea profesionala a studentilor 2017-2018.pdf

Regulament ocupare locuri finantate de la bugetul de stat 2017-2018.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate intre programe de studii.pdf

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf


Acte necesare pentru eliberarea duplicatului diplomei și/sau foii matricole:
acte-duplicate-diploma-foaie-matricola.pdf


Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/