UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Despre instituție – informații cf. HG 583/2016:

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Conducere – lista completă a persoanelor cu funcții din conducere

Organizare – Regulament de organizare și funcționare, anunțurile posturilor scoase la concurs

Programe și strategii
Plan strategic rector 2020-2024.pdf
Plan strategic UAUIM 2016 - 2020.pdf

Rapoarte și studii:
Raportul rectorului UAUIM 2019.pdf (31MB)
Raportul rectorului UAUIM 2018.pdf (28MB)
Raportul rectorului UAUIM 2017.pdf (17MB)
Raportul rectorului - 2016 - publicat 5.04.2017.pdf
Raport de activitate comisia de etica 2017.pdf
Raport evaluare ARACIS 2017.zip (11MB)


Istoric

Invățământul de Arhitectură a fost înființat în 1 octombrie 1864, cu denumirea de „Școală de Ponți și Șosele, de Mine și Arhitectură”

Prestigiu și imagine

Prestigiul academic, știintific și profesional al UAUIM este emblematic pentru învățământul superior de arhitectură din România

Oferta formativă

Trei programe de studii – Arhitectura, Arhitectura și interior și Design de produs – sunt organizate în sistem integrat licență și master, conform reglementarilor sectoriale din cadrul UE.

Credite Transferabile (ECTS)

Sistemul European de Credite Transferabile și informații privind echivalarea notelor și rezultatelor între programe de studiu

Facilități oferite

Spațiile pentru activitatea didactică: sălile de curs și seminarii, atelierele de proiectare, laboratoarele, biblioteca, sala de sport, etc

Relații internaționale și mobilități

Scoala noastra beneficiaza de o serie de programe europene de mobilitate (Erasmus, Leonardo, etc),...

Senatul Universitar

Componența Senatului UAUIM, hotarâri și minute ale Senatului

Consiliul de Administrație

Regulamentele Consiliului de Administrație și Consiliului tehnico-economic, minutele și hotărârile Consiliului de Administrație

Personal didactic

Informații despre ocuparea posturilor didactice și de cercetare, lista cu profesori, conferentiari, lectori, asistenti, preparatori

Regulamente studenți

Regulamente generale pentru studenții de la toate facultățile din cadrul UAUIM

Management instituțional

Conține informații despre structura organizațională, structura de conducere, regulamente, planul strategic și operațional, etc.

Managementul calității educației

Contine documente privind asigurarea calitatii educatiei - monitorizarea corpului profesional, monitorizarea programelor de studii, rapoarte de evaluare interna, legislatie, etc

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul are ca obiectiv principal oferirea de noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional, prin activități de consiliere și orientare în carieră

Etica universitară

Componența, regulamentul de funcționare și rapoarte de activitate ale Comisiei de Etică a UAUIM

Birou acte de studii

Eliberare diplome absolvenți, adeverințe de absolvire, duplicate diplome

Protecția datelor

Politica de confidențialitate, responsabil protecția datelor

Regulamente studenți

Regulamente generale pentru studenții de la toate facultățile din cadrul UAUIM

Taxă admitere și taxe de studiu

Taxa de admitere și taxele de studiu se plătesc la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Regulamente studenți

Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/