Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Despre instituție – informații cf. HG 583/2016:

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Conducere – lista completă a persoanelor cu funcții din conducere

Organizare – Regulament de organizare și funcționare, anunțurile posturilor scoase la concurs

Programe și strategii
Plan strategic rector 2020-2024.pdf
Plan strategic UAUIM 2016 - 2020.pdf

Rapoarte și studii:
Raportul rectorului UAUIM 2022.pdf (46 MB)
Raportul rectorului UAUIM 2021.pdf (44 MB)
Raportul rectorului UAUIM 2020.pdf (22 MB)
Raportul rectorului UAUIM 2019.pdf (31 MB)
Raportul rectorului UAUIM 2018.pdf (28 MB)
Raportul rectorului UAUIM 2017.pdf (17 MB)
Raportul rectorului - 2016 - publicat 5.04.2017.pdf
Raport de activitate comisia de etica 2017.pdf
Raport evaluare ARACIS 2017.zip (11 MB)

Taxă admitere și taxe de studiu

Taxele se plătesc la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996