UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul IV, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 7

UT-77 | Cercetare îndrumată - proiect de licență

Departament: Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
Colectiv:
Departament Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Obiective:
Proiectul de CERCETARE ÎNDRUMATĂ de Urbanism și Peisagistică Proiectul are drept obiective:
1. să dezvolte abilități legate de abordarea proiectării urbanistice a unor (sub)ansambluri (la nivel de PARCELĂ) în vederea asigurării unei Dezvoltări Durabile și armonioase a localităților propuse spre studiu*;
2. să asigure o pregătire profesionistă privind (re)modelarea, (re)integrarea, viabilizarea și valorificarea superioară oportunitățile economice, politico-sociale și lucrative a investițiilor pe lot;
3. însușirea modului de operare privind valorile, în sensul larg al termenului, patrimoniului urban-rural existent;
4. formarea urbanistului în vederea susținerii avizate și a evaluării unor acțiuni de proiectare și manageriale pentru o parcelă/lot* specifice unei anumite forme urbane și a unei teme propuse la nivel de Plan Urbanistic de Detaliu [PUD] ca și de ilustrarea de temă de arhitectură-amenajare peisagistică [ITA/AP] - proiect la nivel de Documentație Tehnică pentru Autorizație de Construcție [DTAC].
Conținut:
Se vor investiga și propune ipoteze de dezvoltare a posibilităților de reglementare și de ocupare a loturilor* cu „obiecte” de arhitectură sau amenajări peisagere de [mică importanță] în limita competențelor de profesare asigurate de Licența programelor de Urbanism și Peisagistica [150 mp)]
*] studentul va opera pe zone identificate în cadrul proiectului de FUNDAMENTARE LICENTA - PROIECT LICENTA [Cod:119]

Proiectul va avea/dezvolta 2 moduli [PUD și Ilustrare de Arhitectură] materializați în planșe și text:
(1) analiză a existentului - vor fi aprofundate tehnici de „radiografiere” și analiză deduse din proiectul
FUNDAMENRARE LICENTA - PROIECT LICENTA [Cod:119] și din situația existentă finalizată de o
propunere de reglementare la nivel de PUD
(2) propunere de ilustrare de temă de arhitectură sau de amenajare peisageră la nivel de DTAC
Metoda de predare:
Atelier
Mod de evaluare:
- susținere - prezentare și jurizare (publică) a celor 2 moduli ai proiectului
* modulii proiectului vor fi distribuiți cf. planului de învățământ al anului academic 2016-2017

Bibliografie minimală:
- legislația în domeniul urbanismului și arhitecturii (2016)
- date obținute din documentarea (pe teren) și analizarea zonelor supuse studiului din FUNDAMENTARE LICENTA - PROIECT LICENTA (Cod:119)
Observații:
Proiectul este obligatoriu pentru curricula programelor:
• Proiectare și Planificare Urbană (PPU-UAUIM-FU);

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/