UT-92 Dezvoltare spațială durabilă

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
prof.dr.arh Cătălin Sârbu
Obiective:

Cursul urmărește însușirea conceptelor de bază privind apariția și evoluția conceptului de dezvoltare durabilă, înțelegerea relațiilor dintre obiectivele dezvoltării durabile și cele ale dezvoltării spațiale, familiarizarea cu elementele de bază ale ecologiei teoretice. Scopul îl reprezintă înțelegerea naturii drept fundament al dezvoltării antropice și aprofundarea studiului raportului dintre sistemele ecologice naturale, semi-naturale și expresia spațiala a rețelei de localități și a așezărilor umane, precum și studiul acțiunilor și instrumentelor orientate către atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. De asemenea vor fi prezentate principalele documente și elemente de legislație specifică.

Conținut:

1. Dezvoltarea Durabilă: premise, concept, scurt istoric al apariției conceptului
2. Definiții, domenii de aplicare
3. Elemente de ecologie teoretică
4. Elemente de ecologie urbană și regională
5. Tipuri de ecosisteme – elemente specifice ale dezvoltarii durabile. Amprenta ecologică
6. Domenii de indicatori ai Dezvoltării Durabile
7. Dezvoltare spațială Durabilă multicriterială
8. Instrumente ale Dezvoltării Durabile
9. Coeziunea socială și impactul asupra mediului
10. Dezvoltare Regională – Dezvoltare Durabilă
11. Agenda 21 - capitolul 7: Așezări umane
12. Restructurare economică și Dezvoltare Regională Durabilă
13. Abordari europene privind dezvoltarea durabila a oraselor si regiunilor
14. Exemple relevante privind dezvoltarea spatiala durabila

Metoda de predare:

prelegeri, prezentări inter-active, lucru individual, suport electronic de curs

Mod de evaluare:

lucrare scrisă la examen: Lucrare scrisa 50%, chestionar 50%

Bibliografie minimală:

1. * Agenda 21/1992 - (Chapter 7th – Human Settlements)
2. * Guiding Principles for Sustainable Spatial Development, Hanover 2000 European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT)
3. * Guiding Principles for sustainable Spatial Development of the European Continent, Council of Europe, 2001
4. * Council of the European Union, Renewed EU Sustainable Development Strategy, 2006
5. * Leipzig Charter on Sustainable European Cities, agreed on the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig May 2007
6. * European Commission: Measuring progress towards a more sustainable Europe - Statistical books 2007- monitoring report of the EU sustainable development strategy, 2007
7. Sârbu Cătălin, Reabilitare urbană și dezvoltare – o dimensiune principală a tranziției socio-economice. Un exemplu de abordare – textura urbană, în volumul Dezvoltarea Durabilă, volumul II – Mecanisme și instrumente, Editura Universității din București, 1999 (coord. A. Vădineanu, C. Negrei, P. Lisievici)
8. Sârbu, Cătălin – Habitatul urban în expansiune periurbană, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, 2005
9. Sârbu, Cătălin - Locuirea în România: O abordare-cadru, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, 2006
10. Sârbu, Cătălin - Redactare capitolul 4.1-Planificarea spațială, în volumul: Stategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030), Ed. Orizonturi, 2008
11. Vădineanu, A., Dezvoltare durabilă – Teorie și practica, Vol. I, Ed. Universității Buc., 1998`
12. Philippe Outrequin, Catherine Charlot-Valdieu, Analiza proiectelor de cartiere durabile in Europa, Editura Universitară “Ion Mincu”, Bucuresti 2011

modifică