UT-117 Cercetare îndrumată - Proiect licență

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 7
Titular:
lect.dr.urb. Mihai Motcanu- Dumitrescu
Colectiv:
Departament Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Obiective:
Proiectul de CERCETARE ÎNDRUMATĂ - PROIECT LICENTA de URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI
Proiectul are drept obiective:
1. să dezvolte abilități legate de abordarea proiectării urbanistice a unor (sub)ansambluri (la nivel de PARCELĂ) în vederea asigurării unei Dezvoltări Durabile și armonioase a localităților propuse spre studiu*;
2. să asigure o pregătire profesionistă privind (re)modelarea, (re)integrarea, viabilizarea și valorificarea superioară oportunitățile economice, politico-sociale și lucrative a investițiilor pe lot;
3. însușirea modului de operare privind valorile, în sensul larg al termenului, patrimoniului urban-rural existent;
4. formarea urbanistului în vederea susținerii avizate și a evaluării a unor acțiuni de proiectare și manageriale pentru o parcelă/lot* specifice unei anumite forme urbane și a unei teme propuse la nivel de Plan Urbanistic de Detaliu [PUD] – și proiect la nivel de pseudo Documentație Tehnică pentru Autorizație de Construcție [DTAC].
Conținut:
Se vor investiga și propune ipoteze de dezvoltare a posibilităților de reglementare și de ocupare a loturilor* cu „obiecte” de arhitectură sau amenajări peisagere de [mică importanță] în limita competențelor de profesare asigurate de Licență programului de URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI [150 mp)]
*] studentul va opera pe zone identificate în cadrul proiectului de FUNDAMENRARE LICENTA - PROIECT LICENTA [Cod:116]

Proiectul va avea/dezvolta 2 moduli materializați în planșe și text:
(1) analiză a existentului - vor fi aprofundate tehnici de „radiografiere” și analiză deduse din proiectul
FUNDAMENRARE LICENTA - PROIECT LICENTA [Cod:116] și din situația existentă finalizată de o
propunere de reglementare la nivel de PUD
(2) propunere de ilustrare de temă de arhitectură sau de amenajare peisageră la nivel de DTAC
Metoda de predare:
Atelier
Mod de evaluare:
- susținere - prezentare și jurizare (publică) a celor 2 moduli ai proiectului
* modulii proiectul vor fi distribuiți cf. planului de învățământ al anului academic 2016-2017
Bibliografie minimală:
- legislația în domeniul urbanismului și arhitecturii (2016)
- date obținute din documentarea (pe teren) și analizarea a zonelor supuse studiului din FUNDAMENTARE LICENTA - PROIECT LICENTA
Observații:
Proiectul este obligatoriu pentru curricula programelor: URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI