UT-92 Dezvoltare spațială durabilă

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.urb. Matei Cocheci
Colectiv:
invitați: Irina ZAMFIRESCU (Facultatea de Sociologie - UB), Anca GINAVAR (titular disciplină Teritoriu și Dezvoltare Durabilă la Master Dreptul Urbanismului - Facultatea de Drept - UB), Miruna GRIGORESCU (companie dezvoltări imobiliare), Claudia PAMFIL (Centrul de Planificare PMB CJ Ilfov).
Obiective:
Cursul urmărește în principal înțelegerea relațiilor dintre obiectivele dezvoltării durabile și modurile în care planificarea și proiectarea urbană contribuie la atingerea acestora.

Se urmărește analiza modului în care actorii urbani implicați în planificare și proiectare pentru transformarea spațiului la diverse scări acționează pentru a direcționa dezvoltarea către una durabilă, precum și a modalităților concrete prin care documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului și documentele de planificare strategică pot sprijini dezvoltarea sustenabilă, în corelare cu prevederile legislative.
Conținut:
1. Introducere. Dezvoltare spațială durabilă

2. Principii internaționale și europene privind dezvoltarea durabilă

3. Criterii pentru obiectivele dezvoltării durabile

4. Rolurile actorilor urbani în dezvoltarea durabilă

5. Cartiere durabile

6. Cercetare în domeniul dezvoltării durabile

7. Dezvoltarea durabilă în România. Politici publice și legislație

8. Dezvoltare durabilă în România. Planificare strategică teritorială și amenajarea teritoriului.

9. Dezvoltare durabilă în România. Urbanism și mobilitate urbană durabilă.

10. Dezvoltare durabilă și programe de finanțare la nivel european.

11. Exemple de inițiative europene: Acordul European al Orașelor Verzi. Predare LV2.

12. Discuție – studii de caz (PATJ, PUZ, PMUD).

13. Noi paradigme: Reziliența climatică.

14. Sinteză și suport pentru pregătirea examenului.
Metoda de predare:
prelegeri, prezentări inter-active, lucru în echipă în timpul întâlnirilor de curs, suport electronic de curs
Mod de evaluare:
Exercițiu 1 la curs - cercetare (20 %).
Exercițiu 2 - studii de caz (echipe de 4 persoane) - 30 %.
Examen (prezentare lucrare individuală) - 50 %.
Bibliografie minimală:
Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2021 edition
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852

Leipzig Charter on Sustainable European Cities, agreed on the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig May 2007 https://www.rur.ro/download/1183

Noua Carta de la Lepzig – 2020: Transformative Power of Cities for the Common Good
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2020/new-leipzig-charter-the-transformative-power-of-cities-for-the-common-good

https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/

Agenda 21/1992 - (Chapter 7th – Human Settlements) http://www.un-documents.net/a21-07.htm

Guiding Principles for Sustainable Spatial Development, Hanover 2000 European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT) (Council of Europe, 2001) https://rm.coe.int/1680700173