UT-102 Politicile UE și viitorul regiunilor

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.arh Gabriel Pascariu
Obiective:
Cursul oferă studenților o perspectivă globală și informații privind constituirea, transformarea și tendințele recente ale Uniunii Europene cu accent pe aspectele legate de construcția instituțională, politicile publice – în special politica de coeziune - și rolul regiunilor. Cursul urmărește să asigure studenților anului II de master o înțelegere mai bună a raporturilor multi-scalare (regiune, stat, UE) și a modului în care acestea exercită o anumită influență asupra proceselor de dezvoltare spațială și regională în general și asupra României în special. În contextul provocărilor și tendințelor recente care se manifestă la scara Europei și a UE, cursul propune o necesară conectare la istorie pentru a explica și interpreta corect prezentul și a fi mai bine pregătiți pentru transformările preconizate.
Conținut:
Cursul este structurat în 3 (trei) componente principale, respectiv:
A. Principale repere în evoluția și construcția Uniunii Europene
B. Rolul principalelor instituții ale UE și politicile acesteia
C. Rolul regiunilor și tendințe recente în spațiul UE
Titlurile principalelor prelegeri se referă la:
1. Uniunea Europeană – date generale
2. Etapele construcției europene – documente fondatoare
3. Actul Unic European și Tratatul de Reformă
4. Principalele instituții ale UE (1)
5. Principalele instituții ale UE (2) – Comisia Europeană și Directoratele Generale
6. Politicile UE - competențe
7. Noile orientări promovate de Strategia Lisabona (2000); coeziune, competitivitate și dezvoltare regională
8. Europa 2020 și provocările etapei actuale (post-criză)
9. Regiunea în UE; procesele de regionalizare
10. Comitetul Regiunilor și Pactele Teritoriale
11. Cooperarea teritorială; Euroregiunile și politicile teritoriale în zone transfrontaliere
12. România și UE: perspective și provocări
Titluri teme practice și exerciții:
• Manifestul de la Ventotene
• Strategia Lisabona. Indicatori specifici. Evaluarea performanțelor
• Evoluții recente ale UE (șocurile ultimului deceniu)
• Tratatul de Reformă
• Perspective și scenarii privind evoluția UE și a regiunilor (Raportul Junker vs. Vision and Scenarios for European Territory 2050)
• Provocări pentru România (anul 2019)
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări inter-active, dezbateri, lucru individual.
Mod de evaluare:
Evaluări pe parcurs pe bază de prezentări / intervenții și examinare finală pe bază de referat.
Bibliografie minimală:
Schuman Declaration (9th of May 1950); (http://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-204-en.pdf).
Dăianu D., Vrânceanu R., 2002, România și Uniunea Europeană, Ed. Polirom, Iași.
Drăgan, Gabriela, Uniunea Europeană între federalism și interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Editura ASE, București, 2005
Prisecaru, Petre, Idu, Nicolae (coord), Reforma constituțională și instituțională a UE, Editura Economică, București 2003.
EC 2004, Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, Luxembourg.
*** Tratatul Uniunii Europene, Ed. Lucretius, București, 1997
*** European Commission, COM(2017), White Paper on the Future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025, Brussels.
*** Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, 2014, I Quaderni di Ventotene (www.istitutospinelli.org).
Observații:
Referatele se vor lucra atât individual cât și în echipă.