Departamentul
„Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului”

Director: Celia Ghyka

CERCETARE 1990-2009 – DEPARTAMENTUL DE ISTORIA & TEORIA ARHITECTURII ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI

Activitate de cercetare 1990-2009 – Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

* * *

Proiect de cercetare al Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii si Conservarea Patrimoniului
Grant CNCSIS 23/2006, “Artă - comunități urbane - mobilizare (ACUM). Reinserția socială a proiectului artistic și arhitectural”

detalii »

Cooperare studenti romani-francezi - Datorita acordului dintre UAUIM si EAPLV, in cadrul programului Socrates incheiat intre Catherine Franceschi (EAPLV) si Ana Maria Zahariade (UAUIM), s-a organizat o excursie de studiu intre studentii de la cursul ALO si studentii profesorului Jacques Boulet.

Excursia a fost organizata de catre Catedra de Istoria & Teoria arhitecturii si Conservarea Patrimoniului

Detalii: www.uauim.ro/paris_bucarest/

I[ntensive] P[rogram] | summer workshop | 9-26 July 2006

În august 2007 a fost încheiat un acord de cooperare între UAUIM și Fondation pour le Patrimoine - Senegal. Detalii: Deplasare de lucru și expoziție la Dakar, Senegal

Expozitia moNUmenteUITATE - reședințe urbane extraurbane - Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș

Prezentare generala

Catedra fiinteaza din 1951, cind a fost fondata de profesorul Grigore Ionescu, unul dintre marii istorici ai arhitecturii din Romania si remarcabil arhitect modern. in anii 1970 a urmat unificarea cu sectia de Teoria Arhitecturii si schimbarea de nume aferenta. Multe alte personalitati de prestigiu, cum ar fi G.M. Cantacouzino, Richard Bordenache, Gheorghe Patrascu, Dinu Teodorescu, Mac Constantinescu, Gheorghe Curinschi-Vorona, Titus Mocanu, Sanda Voiculescu, Mihail Caffé etc. - nume importante ale culturii romanesti in ansamblu - au contribuit la constructia prestigiului Catedrei de Istoria & Teoria Arhitecturii. Aceasta acumulare de cultura a supravietuit ultimilor ani de dictatura dinainte de 1989, cind catedra a fost practic desfiintata, toate disciplinele teoretice fiind strinse la un loc si reduse fara vreun beneficiu stiintific.

Dupa 1989, sprijinindu-se pe mostenirea didactice si de cercetare lasata de numele de prestigiu din trecutul ei, catedra si-a reluat functiunile, sub conducerea profesorului dr. Sanda Voiculescu, care, nu numai ca a reusit sa continue aceasta traditie, dar sa o si deschida catre evolutiile contemporane, fie ele din interiorul istoriei si teoriei arhitecturii, fie din domeniile care ii sunt alaturate: restaurarea si conservarea monumentelor, gestiunea patrimoniului, istoria artei, filozofia culturii, critica si teoria arhitecturii.

Directia generala a predarii si cercetarii urmareste principiile de seriozitate si competenta profesionala formulate la infiintare de profesorul Grigore Ionescu, urmarindu-se mentinerea si imbogatirea acesteia prin asimilarea critica a abordarilor contemporane.

Printre persoanele remarcabile care si-au desfasurat activitatea in cadrul catedrei mentionam pe: Richard Bordenache, Dinu Teodorescu, Gheorghe Curinschi, Sanda Voiculescu - specialisti in istoria arhitecturii, si Gheorghe Patrascu, Mihail Caffe, Titus Mocanu - teoreticieni ai arhitecturi si artei.

Strategia si planul actual si de perspectiva al catedrei s-au intocmit in februarie 2002, in urma unei analize si autoevaluari interne si a discutiilor avute cu conducerea UAUIM, in concordanta cu viziunea generala a scolii noastre si orientarilor contemporane din invatamintul de arhitectura.

Domenii disciplinare

Asa cum precizeaza insasi titulatura, Catedra noastra coordoneaza activitatea didactica si de cercetare in istoria si teoria arhitecturii - doua domenii de importanta majora in formarea arhitectilor. Tot aici se face si indrumarea si perfectionarea studentilor arhitecti in domeniul conservarii integrate a patrimoniului: restaurarea si reabilitarii monumentelor si siturilor si gestiunea patrimoniului cultural in general.

Aceste activitati se desfasoara diferentiat in concordanta cu cerintele fiecareia dintre unitatile academice ale UAUIM: colegiu, facultatile de arhitectura si urbanism, studii avansate.

Istoria & Teoria Arhitecturii

Diversitatea de discipline acopera o diversitate de moduri de predare si cercetare, incercind sa urmareasca o linie ponderata intre traditia "dura" a istoriei si teoriei arhitecturii si interogarea ei critica in momentul contemporan.

Studentilor li se propune un itinerariu, comentat din variate perspective, prin dezvoltarea fenomenului arhitectural, din lume si de pe teritoriul Romaniei, astfel incit acesta sa le ofere un instrument critic in intelegerea arhitecturii si in abordarea proiectului de arhitectura.

Abordarea clasica, diacronica, ramine subiacenta, ca o necesara trama ordonatoare, fata de care diversele perspective mai noi, de la cea comparatista la hermeneutica, ofera o descriere si o interpretare nuantata a fenomenelor. Cu cit este mai recenta, cu atit mai critic este investigata istoria predata.

De aceea, in paralel, teoria arhitecturii este predata ca practica observata la anii mici, in vreme ce abordari mai sofisticate care se bazeaza pe filozofie, teorie literara sau estetica sunt rezervate anilor superiori, adeseori prin cursuri optionale.

Astfel, in contemporaneitate, teoria si istoria arhitecturii ajung sa se contopeasca intr-o varietate de perspective care includ : o pozitie privind arhitectura si responsabilitatea arhitectului, o filozofie asupra istoriei, o potentiala trama critica vizind sa sistematizeze problematica confuza inca a momentului actual.

In tot acest parcurs, istoria arhitecturii de pe teritoriul actual al Romaniei reprezinta o constanta sensibila a preocuparilor de cercetare si predare. Aceasta preocupare devine evidenta, daca adaugam faptul ca nu s-a mai publicat o istorie a arhitecturii romanesti din 1980 (una, inca partiala, este in pregatire la Editura Fundatiei Culturale Romane in 2003) si foarte putine studii de istorie critica au vazut lumina tiparului dupa 1989. Deoarece este necesara gasirea mijloacelor critice si de interpretare apropriate fenomenului local, un numar important de profesori atat istorici, cat si teoreticieni din catedra, sint implicati in cercetarea arhitecturii romanesti in context zonal (central-european, balcanic) si european in general.

Colaborarea cu specialisti de diverse formatii, din afara catedrei, scolii, a tarii, a devenit o practica uzuala, acestia fiind invitati sa participe atit la activitati didactice cit si la proiecte de cercetare.

Conservarea Patrimoniului

In directa legatura cu noile abordari ale istoriei, si cu practicile contemporane, domeniul conservarii si protectiei patrimoniului construit a capatat o proportie importanta. Acest domeniu, in care lipsa specialistilor este acuta, este dezvoltat suplimentar, prin modulul optional de specialitate, pana la nivelul de studii aprofundate, master si doctorat.

Procesul pedagogic in disciplinele legate de domeniul conservarii este organizat dual, in acord cu doua tipuri de cursuri: cursurile generale si proiectele obligatorii (pentru toti studentii), pe de o parte si cursurile specializate si proiectele "de specialitate", pe de alta. Se urmareste un inalt nivel de informare bazat pe principiile moderne ale restaurarii integrate.

Pentru studentii care opteaza pentru specializarea in conservarea patrimoniului se propune un set de cursuri si proiecte grupate in ultimii ani de studii. La alegerea studentului, acestea se pot constitui intr-un modul optional, structura independenta, care poate fi urmata de studenti in ultimii ani la cursurile de 6 ani - facultate - cu posibilitatea continuarii in cadrul interdisciplinar al cursului post-universitar de Restaurare a Monumentelor si Siturilor Istorice sau al masterului de Gestiunea Patrimoniului de catre comunitatile locale.

Fiecare domeniu disciplinar este totodata privit individual dar si in relatie cu celelalte discipline predate. La fel cursurile postuniversitare sint puse in acord cu pregatirea anterioara a cursantilor si domeniile lor de interes.

Asa se face ca, pe de o parte, profesorii nostri sunt angajati in teme de cercetare care exced strictul domeniu al profesiunii noastre, in vreme ce studentii sunt expusi unor moduri de a gandi si interpreta arhitectura diferite, in scopul de a surprinde in aceste cursuri potentialul pe care diversitatea metodologica si transdisciplinaritatea il ofera profesiunii de arhitect in general.

Limbile straine

Se studiaza de mai multi ani franceza, engleza, italiana si romana (pentru studentii straini), la care s-au adaugat in ultimii ani germana si spaniola, in corelare cu largirea contactelor si programelor internationale ale UAUIM.

Toate cursurile sint mulate dupa cunostintele si capacitatea cursantilor, cu scopul comun al dobindirii abilitatii necesare pentru informarea si dialogul de specialitate.

Se incearca o mai stinsa legatura cu cultura de specialitate prin textele pe care se lucreaza studiul limbii: multe dintre acestea sint selectate dintre textele care folosesc studentilor si pentru seminariile de teorie.

Sportul

Este inclus in gestiunea catedrei pe considerente administrative. Programul este alcatuit pe grupe de optiuni, care sa fie capabile sa acopere capacitatile si predispozitiile fizice ale studentilor si sa permita o reala cultura a corpului si prevenirea bolilor profesionale.

Scoala de Inalte Studii Postuniversitare

Cuprinde programe de studiu interdisciplinare, accesibile atit arhitectilor si urbanistilor, cit si profesionistilor din domenii inrudite/conexe. Se lucreaza impreuna cu specialisti in domeniile respective din afara scolii si din strainatate, precum si in programe de colaborare cu scoli sau institutii de prestigiu din strainatate.

Catedra gestioneaza urmatoarele programe:

Cercetarea

Urmind profilul teoretic al catedrei, intregul personal al acesteia este implicat in activitatea de cercetare atit in cadrul universitatii, cit si individual.

De asemenea membrii catedrei contribuie cu lucrari stiintifice si articole de specialitate la diferite publicatii si participa la diferite simpozioane si seminarii din tara si strainatate.

Numerosi membri ai catedrei au beneficiat de granturi pentru cercetare si burse de studiu Getty (Anca Bratuleanu, Ana Maria Zahariade, Mihaela Gavris, Celia Ghyka) Fulbright (Augustin Ioan, Magda Teodorescu), Soros (Nicolae Lascu, Anca Bratuleanu), NEC (Augustin Ioan, Hanna Derer) si DAAD + Ministerul Italian de Externe (Hanna Derer).

Personalul catedrei organizeaza si supravegheaza cercetarea studenteasca propunind teme de cercetare in concordanta cu programa cursurilor, propunindu-le totodata, de la caz la caz, colaborarea la studiile si proiectele proprii.

Un loc important in activitatea de cercetare il detine completarea arhivei catedrei - care deja contine circa 3000 de relevee - de valoare inestimabila. Arhiva are deja peste o suta de ani, este singura de acest fel din Romania si se constituie intr-o sursa importanta de informatii privind monumentele de arhitectura.

Premiile acordate de catedra

Din 1998, catedra acorda PREMIUL GRIGORE IONESCU pentru cel mai bun proiect de restaurare.

Din 2003, catedra acorda PREMIUL SANDA VOICULESCU pentru cea mai buna lucrare studenteasca de cercetare in domeniul istoriei si conservarii patrimoniului.

Catedra organizeaza, pentru studentii care opteaza pentru specializarea in domeniul sectiei, colaborari cu scoli si diferite organizatii internationale, excursii de studiu in strainatate, workshop-uri interntionale, participari la concursuri etc.

Membrii Catedrei

Actualul personal al catedrei incearca sa mentina nivelul profesional al inaintasilor, contribuind astfel atit la mentinerea standardului ridicat al educatiei de arhitectura din scoala noastra, cit si la constructia prestigiului cultural al UAUIM.

Profesorii permanenti
Sint personalitati dedicate domeniilor respective, care si-au dobindit in timp o anume recunoastere nationala (Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, Augustin Ioan, diferite premii nationale pentru publicatii) si internationala (Ana Maria Zahariade - Premiul Herder 2003, Augustin Ioan - Honorable Fullbright Fellow -2003, Sergiu Nistor - Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor al Frantei).

Membrii catedrei au lucrat si lucreaza in - sau conduc chiar - diferite organisme ale statului din domeniul protectiei monumentelor (Gh.Curinschi, Sanda Voiculescu, Sergiu Nistor, Nicolae Lascu, Anca Bratuleanu, Ana Maria Zahariade, Hanna Derer). In acelasi timp, alti membri ai catedrei au colaborat si colaboreaza la diferite publicatii culturale romanesti sau straine, sau chiar au condus si conduc reviste de specialitate (Anca Bratuleanu, Augustin Ioan, Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade), sint implicati in activitatea diverselor foruri profesionale internationale si nationale (Ana Maria Zahariade, Nicolae Lascu, Anca Bratuleanu, Sergiu Nistor).

Nu mai putin, membrii tineri ai catedrei, a caror cariera este inca la inceput, sint deja profesionisti acoperind o larga gama de preocupari si personalitati puternice, capabile sa inspire pasiune si sa transmita studentilor apententa culturala pe care viziunea contemporana asupra profesiunii o cere.

Profesori asociati
Catedra colaboreaza cu o gama larga de specialisti recunoscuti in diverse domenii, atit arhitectura si urbanism, cit si alte discipline, cum ar fi istoria artei, filozofie, sociologie, geografie, antropologie, istoria religiilor, etc.

Adesea, sint implicate in programele de invatamint si de cercetare ale catedrei scoli, institutii si organizatii profesionale de prestigiu din stainatate, cum ar fi Scoala de Inalte studii de la Chaillot, Scoala de la La Villette, CNRS, CISDU, etc.

Mai rar decat arhitectii practicanti, ne viziteaza prin eforturi proprii ale membrilor catedrei, importanti teoreticieni contemporani (Neil Leach, Joseph Rykwert, John Hancock, Jan Verweinen, Raoul Bunschoten, Pierre von Meiss etc.).

Studentii sint admisi, pe aceeasi filiera, la conferinte relevante organizate la Colegiul Noua Europa din Bucuresti (rector: prof.dr.Hon.Causa Andrei Plesu). Un numar important de studenti sunt acceptati sa frecventeze biblioteca institutiei prin care au trecut deja practic toti teoristii din catedra, ceea ce a dus de altfel si la augmentarea numarului si calitatii cartilor de arhitectura din biblioteca NEC. O parte din volume a fost de asemenea data in custodie catedrei.

Publicatii

In catedra noastra se desfasoara cea mai diversa, mai sustinuta si mai publicata activitate de cercetare a universitatii, catedra dorind sa se constituie intr-un nucleu iradiant de excelenta culturala.

Titlurile cartilor si articolelor publicate de membrii catedrei, precum si activitatea editoriala a lor se gasesc in cv-urile anexate.