UT-31 Gestionarea dezvoltării urbane și indicatori urbani

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Monica Rădulescu
Obiective:
- Familiarizarea studentului cu terminologia de bază specifica dezvoltarii si dezvoltarii durabile. - Dobândirea cunoștințelor necesare pentru înțelegerea cuantificarii dezvoltarii asezarilor urbane. - Înțelegerea logicii abordărilor, a instrumentelor specifice și a mecanismelor de interpretare specifice. - Dobândirea cunoștințelor necesare pentru înțelegerea, utilizarea indicatorilor de dezvoltare in teritoriilor urbane. - Formarea abilităților de analiza si interpretare a fenomenelor ce descriu teritoriile urbane. Intelegerea modului de functionare a teritoriilor urbane. - Formarea si dezvoltarea abilităților de abstractizare și reprezentare grafică a teritoriului urban si a fenomenelor care il descriu. - Dezvoltarea abilitatii de gestionare a informatiei, a metodelor si instrumentelor de analiza specifice domeniului.
Conținut:
Prelegerea 1: Indicatori generali ai dezvoltarii durabile Prelegerea 2. Indicatori ai dezvoltarii durabile la scara europeana si nationala. Coeziune si competitivitate. Atelier de lucru 1 - 2 Definiții. Caracteristici si tendinte in dezvoltare asezarilor urmane. Aplicatie Prelegerea 3: Categorii de indicatori utilizati la scara nationala, regionala si locala Prelegerea 4: Categorii de indicatori utilizati la scara locala Atelier de lucru 3-4 Evaluare teritoriu. Aplicatie Analiza la scara locala Prelegerea 5: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL O :- DATE DE FOND Prelegerea 6: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 1 :- DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA Atelier de lucru 5 -6 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie Prelegerea 7: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 2 :- INFRASTRUCTURA Prelegerea 8: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 3 :- TRANSPORT Atelier de lucru 7- 8 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie Prelegerea 9: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 4 :- MANAGEMENTUL MEDIULUI Prelegerea 10 Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 5 :- GUVERNARE LOCALA Atelier de lucru 9-10 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie Prelegerea 11: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 6 :- LOCUINTE ACCESIBILE SI ADECVATE Prelegerea 12 Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 7 :- REZERVA DE LOCUINTE Atelier de lucru 11- 12 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie Prelegerea 13 Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 7 :- REZERVA DE LOCUINTE Prelegerea 13-14 Diagnoza. Studii de caz si exemple de utilizare in documentatii de urbanism Atelier de lucru 14 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie
Metoda de predare:
expunere ilustrata si comentata; exercitii
Mod de evaluare:
evaluare pe parcurs prin exercitii realizate la atelier si la curs. Pondere lucrari pe parcurs 50%, pondere verificari 50% in nota finala.