UT-31 Gestionarea dezvoltării urbane și indicatori urbani

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
prof.dr.arh. Monica Rădulescu
Obiective:
- Familiarizarea studentului cu terminologia de bază specifica dezvoltarii si dezvoltarii durabile.
- Dobândirea cunoștințelor necesare pentru înțelegerea cuantificarii dezvoltarii asezarilor urbane.
- Înțelegerea logicii abordărilor, a instrumentelor specifice și a mecanismelor de interpretare specifice.
- Dobândirea cunoștințelor necesare pentru înțelegerea, utilizarea indicatorilor de dezvoltare in teritoriilor urbane.
- Formarea abilităților de analiza si interpretare a fenomenelor ce descriu teritoriile urbane. Intelegerea modului de functionare a teritoriilor urbane.
- Formarea si dezvoltarea abilităților de abstractizare și reprezentare grafică a teritoriului urban si a fenomenelor care il descriu.
- Dezvoltarea abilitatii de gestionare a informatiei, a metodelor si instrumentelor de analiza specifice domeniului.
Conținut:
Prelegerea 1: Indicatori generali ai dezvoltarii durabile
Prelegerea 2. Indicatori ai dezvoltarii durabile la scara europeana si nationala. Coeziune si competitivitate.
Atelier de lucru 1 - 2 Definiții. Caracteristici si tendinte in dezvoltare asezarilor urmane. Aplicatie
Prelegerea 3: Categorii de indicatori utilizati la scara nationala, regionala si locala
Prelegerea 4: Categorii de indicatori utilizati la scara locala
Atelier de lucru 3-4 Evaluare teritoriu. Aplicatie Analiza la scara locala
Prelegerea 5: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL O :- DATE DE FOND
Prelegerea 6: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 1 :- DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA
Atelier de lucru 5 -6 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie
Prelegerea 7: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 2 :- INFRASTRUCTURA
Prelegerea 8: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 3 :- TRANSPORT
Atelier de lucru 7- 8 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie
Prelegerea 9: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 4 :- MANAGEMENTUL MEDIULUI
Prelegerea 10 Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 5 :- GUVERNARE LOCALA
Atelier de lucru 9-10 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie
Prelegerea 11: Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 6 :- LOCUINTE ACCESIBILE SI ADECVATE
Prelegerea 12 Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 7 :- REZERVA DE LOCUINTE
Atelier de lucru 11- 12 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie
Prelegerea 13 Definirea indicatorilor utilizati la scara locala MODULUL 7 :- REZERVA DE LOCUINTE
Prelegerea 13-14 Diagnoza. Studii de caz si exemple de utilizare in documentatii de urbanism
Atelier de lucru 14 Evaluare teritoriu utilizand indicatori ai dezvoltarii. Aplicatie
Metoda de predare:
expunere ilustrata si comentata; exercitii
Mod de evaluare:
evaluare pe parcurs prin exercitii realizate la atelier si la curs. Pondere lucrari pe parcurs 50%, pondere verificari 50% in nota finala.