UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
prof.dr.arh. Florin Machedon
Obiective:
Cursul își propune să introducă studentul urbanist/peisagist în metodologiile de proiectare de urbanism cu referințe atât la modelele consacrate de tip școală, cât și la modelele neconvenționale, alternative, care pot promova proiecte obișnuite sau/și speciale.
Cursul are drept obiectiv atât însușirea modului de abordare și operare (privind exhaustiv) atât legislația cât și elementele de „mediu informal” („urbanism creativ”) care pot garanta o promovare a proiectelor, cât și formarea unei metode personalizate/personale a urbanistului generalist și urbanistului peisagist în vederea elaborării proiectelor de urbanism și peisagistică și susținerii lor avizate și a acțiunilor de administrare și management a mediului de proiectare.
Conținut:
Cursul are următoarea structură:
1. structurarea, clasificarea metodelor de proiectare (modele/modelare)
2. definirea metodei de proiectare (descompunere-recompunere pe bază de „scenarii”)
3. metoda vs. legislația românească pentru domeniul proiectării de urbanism și peisagistică
4. tipuri de documentații (PUG, PUZ, PUD)
5. modele de abordare a proiectării metoda ETH Zuerich (invitat - lector.arh.dr. Ana Maria MACHEDON)
6. modele de abordare a proiectării metoda AA Mendrisio (invitat - lector.arh.dr. Dragoș DORDEA)
7. modele de abordare a proiectării metoda DUI-INSA Lyon/Bucuresti
8. modele de abordare a proiectării metoda Fondacion Metropoli Madrid / zona București / Răzoare
9. modele de abordare a proiectării metoda UT Delft (drd. arh. Matei BOGOESCU)
10. modele de abordare a proiectării metoda UT Berlin (drd. urb. Serin GEAMBAZU)
11. modele de abordare a proiectării metoda Fondacion Metropoli Madrid / Murcia
12. modele de abordare a proiectării PUD / (divese)
13. modele de abordare a proiectării PUZ / (ex. AIHC-B/Otopeni)
14. modele de tarifare a proiectării de urbanism si peisagistica (model ing. M. ISTRATE, OAR)
15. curs sinteza discutii, intrebari
Metoda de predare:
prelegeri
Mod de evaluare:
prezentare publică a unui pseudo-proiect* - exercițiu de dezvoltarea metodologică a unui proiect „u-cronic” de tip PUG;
* va fi o aplicație practică de tip proiect-scenariu PUG (preliminar/partiu urbanistic) suport ideatic pentru Proiectul de Licența 2017
Bibliografie minimală:
MERLIN, Pierre, CHOAY, Françoise, Dictionnaire de L’Urbanisme et de L’Amenagement, Ed. PUF, 1988
ROUDAUT, Jean, Les Villes imaginaires dans la litterature francaise, Ed. Hatier, Paris, 1990
HARHOIU, Dana, București un oraș între orient și occident - Bucarest une ville entre orient et occident, Ed. Simetria, București,1997
DE LAS RIAVAS, Juan Luis, VEGARA, Alfonso, Territorios inteligentes, Ed. Fundacion Metropoli, 2004
STEENBERGEN, Clemens, (…), Composing Landscpes (…), Ed. Birkhӓuser, Basel-Boston-Berlin, 2008
*** legislația românească de urbanism în vigoare (2016)
Observații:
Cursul este obligatoriu pentru curricula programului
• Proiectare și Planificare Urbană (PPU - UAUIM-FU);
• Amenajarea și Planificarea Peisajului (APP- UAUIM-FU);