UT-83 Sisteme de transport

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.ing. Dorinela Costescu

modifică