UT-83 Sisteme de transport

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.ing. Dorinela Costescu
Obiective:
Cursul propune o examinare unitară a rolului sistemelor de transport în planificarea urbana prin care sa se asigure
- intelegerea functiilor asociate sistemului de transport în raport cu spatiul servit
- intelegerea particularitatilor cererii de transport si ale ofertei de mobilitate
- cunoasterea principiilor aplicate în dezvoltarea sistemelor de transport in acord cu exigentele dezvoltarii durabile.
Conținut:
1. Elemente introductive: particularitatile transporturilor; etapele dezvoltarii unui sistem de transport
2. Echilibrul cerere – oferta in transporturi
3. Caracteristici ale cererii de transport
4. Evolutiile sistem/retea – reglari diacronice
5. Functii ale sistemului de transport public urban
6. Logistici urbane
Metoda de predare:
Prelegeri si discutii cu participarea studentilor.
Mod de evaluare:
Activitatea practica (50%), Examen (50%)
Bibliografie minimală:
Raicu S., Sisteme de transport, Editura AGIR, București, 2007
Raicu S., Costescu D., Mobilitate. Infrastructuri de trafic, Editura AGIR, București, 2020
Levinson D.M., Marshall W, Axhausen K., Elements of Access. Transport Planning for Engineers Transport. Engineering for Planners, Network Design Lab, 2017
Litman T., Evaluating Transportation Land Use Impacts, Victoria Transport Policy Institute, 2015
Vuchic V.R., Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons Inc., 2007