UT-2 Peisaj cultural și dezvoltare

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.arh Alexandru Calcatinge
Colectiv:
lect. dr. arh. Alexandru Calcatinge lect. dr. arh. Vera Marin
Obiective:
Obiective: Cursul urmărește asimilarea unor concepte de bază și a unor metode privind peisajul cultural în raport cu fenomenele dezvoltării teritoriului, subiect de mare importanță și actualitate, promovat la nivelul Uniunii Europene. Scopul este însușirea de către studenți a unor competențe legate de valorizarea elementelor de peisaj cultural în procesul de planificare pentru dezvoltare durabilă.

Cursul pleacă de la înțelegerea raporturilor dintre patrimoniul natural și cel antropic, a noțiunilor de bază pentru integrarea operațională a acestui concept în practica de planificare a peisajului Sunt dezvoltate elemente de bază pentru înțelegerea peisajului cultural sub aspectele sale materiale și imateriale, ca o componentă esențială a dezvoltării (competențe cognitive). Rezultatul urmărit este formarea unei atitudini responsabile față de peisajul cultural, dar și a unor aptitudini de implementare a unor metode specifice de identificare și clasificare a peisajului cultural pentru a fi folosite în procese de planificare și management (aptitudini).
Conținut:
1. Conceptul de Peisaj Cultural – definiții și evoluție
2. Ipoteze de studiu a peisajului cultural – cadru si axiome
3. Procese cheie in dinamica peisajului cultural – metode eclectice de studiu
4. Elemente specifice ale peisajelor culturale istorice
5. Specificitatea Peisajului Cultural Urban
6. Modernitate, comunitate si implicare sociala
7. Elemente metodologice privind managementul Peisajului Cultural - exemple
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări lucrări, discuții pe baza unor articole de specialitate, lucrări de seminar în care vor fi analizate exemple cu relevanță asupra înțelegerii complexe a conceptului.
Mod de evaluare:
Nota pe parcurs – 50%, Nota lucrare finala: 50%
Bibliografie minimală:
1. * * European Landscape Convention, Florence, 2000 
2. * * European Spatial Development Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union- Agreed at the Informal Council of Ministers responsible for Spatial Planning in Potsdam, May 1999 Published by the European Commission 
3. * * Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (Paris, 16 noiembrie 1972) 
4. * * Convenția europeană privind protecția patrimoniului arhitectural european (revizuită) (La Valletta, 16 ianuarie 1992) 
5. * * LEGEA nr. 451/2002 privind ratificarea Conventiei de la Florența privind Peisajul 
6. * * LEGEA privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, nr. 41/2000 
7. * * LEGEA privind amenajarea teritoriului și urbanismul nr. 350/2001 
8. * * ESPON Project 1.3.3. – The role and spațial Effects of Cultural Heritage and Identity (2004-2006), final report 
9. Cătălin Sârbu, (coordonator) - Peisaj cultural și dezvoltare, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, 2011, ISBN 978-873-1884-85-1 
10. Cătălin Sârbu, Teritoriul – Intre urban și rural, în volumul Conferința națonală de Antropologie urbană, ediția a II-a, Roman, Octombrie 2010, Editura Mușatină, Roman, 2011, ISSN 2069-8364, pag. 86-91
11. Alexandru Calcatinge – Conceptul de Peisaj Cultural: contribuții la fundamentarea teoretică, Editura Universitară “Ion Mincu”, 2013, ISBN 978-606-638-058-4
12. Alexandru Calcatinge (Ed.) - Critical Spaces: Contemporary Perspectives in Urban, Spatial and Landscape Studies, Editura LIT Verlag, Vienna, 2014, ISBN 978-3-643-90495-9
13. Cultural Territorial Systems - Landscape and Cultural Heritage as a Key to Sustainable and Local Development in Eastern Europe. Editors: Rotondo, F., Selicato, F., Marin, V., Lopez Galdeano, J., Ed Springer, 2016
Observații:
Lista cu articole necesar a fi parcurse:

1. Carl Ortwin Sauer – The Morphology of Landscape
2. Paul Groth – Frameworks for Cultural Landscape Study
3. Peice K Lewis – Axioms for Reading the Landscape
4. Paul Groth – Key Processes of Cultural Landscape Change: Eclectic methods for studying built environments
5. Wilfried E. Schreiber, Raularian Rusu – Historical Cultural Landscapes as Critical Spaces in Romania
6. Denis Cosgrove – Modernity, Community and the Landscape Idea
7. Phil Smith – The contemporary derive: a partial review of issues concerning the contemporary practice of psychogeography
8. Phil Turner – Citizen involvement in Landscape Character Assessment