UT-23 Planificare și legislație

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu
Obiective:
Cursul urmărește dobândirea de către studenți a cunoștințelor privind planificarea urbană și metode utilizate în procesele de planificare.
Conținut:
Cursul face parte din modulul “Modele în Planificarea Urbană”, alături de cursurile de “Doctrine Urbanistice” și “Legislație”, împreună cu activitatea de planificare-proiectare de urbanism, fiind structurat în consecință.
Ținând seama de necesitatea corelării cu activitatea de proiectare, cursul abordează în prima parte înțelegerea conceptului de planificare, apoi definirea planificării urbane și relația acesteia cu proiectarea urbană. Este totodată prezentat locul planificării în procesul de management urban.
Cursul abordează planificarea strategică și cea operațională, prin comparație și prin explicarea componentelor dar și prin evidențierea legăturilor dintre planificarea spațială și alte tipuri de planificare utilizate în managementul urban.
Componentele planificării strategice, ca și structura planificarii operaționale sunt examinate în detaliu, exemplificate cu studii de caz ce se referă la orașe cu experiență în acest domeniu – Barcelona, Hamburg, Malmo, Copenhaga, dar și București, Timișoara, Oradea.
În acest an universitar, favorizând o mai bună relaționare cu activitatea de proiectare, cursul utilizează ca studiu detaliat de planificare strategică, cazul Conceptului Strategic București 2035.
În ceea ce privește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană este examinat în detaliu rolul politicilor publice, al programelor și proiectelor de urbanism, cuprinzând inclusiv relația operațiune de urbanism – proiect urban – obiect de arhitectură.
Metoda de predare:
În predare este folosită o asociere a expunerii și explicării conceptelor teoretice și a unor fragmente de texte consacrate cu prezentarea ilustrată a studiilor de caz, dar și cu implicarea participativă a studenților – prin intermediul unor scurte exerciții individuale sau de grup, în sala de curs – atât pentru cultivarea atitudinii de prospecție individuală cât și pentru contracararea, uneori, a aparentei ariditati a subiectelor abordate. Subiectele exercițiilor/testelor sunt în acelasi timp utile în desfășurarea activității la proiectul de planifcare urbană.
Mod de evaluare:
Examen (60%) și evaluarea activității (40%) la exercițiile și testele desfășurate în sala de curs. Exercițiile și testele se desfășoară în timpul cursului, urmărind însușirea de către studenți a cunoștințelor predate în ședința/ședințele respective; este necesară participarea la cel puțin 6 din cele 12 exerciții/teste desfășurate în timpul ședințelor de curs.
Bibliografie minimală:
1.DuBrin; Ireland; Williams, Management&Oragization, SW Publishing CO, Cincinnati, 1989.
2. -,Strategie – Ghid propus de The Economist Books, Editura Nemira, Bucuresti, 1998
3. Profiroiu, Alina; Racoviceanu, Sorina; Talalunga, Nicolae, Dezvoltare Economica Locala, Editura Economica 1998.
4. Busquets, Juan, (ed.), Cities X Lines, Harvard University – Graduate School of Design, 2006
5.Revista Urbanismul serie noua, numerele 1, 7, 8, 10, 11.
6.Conceptul strategic Bucuresti 2035 – www.CSB2035