UT-136 Proiectare de arhitectură (3)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 5
Titular:
lect.dr.arh Alexandru Calcatinge
Obiective:
Primul proiect de arhitectură din anul doi tratează tema locuirii într-un context urban dat. Amplasamentul face parte din zona de studiu a proiectului de urbanism din acest semestru.

Proiectul are două obiective:
1. Realizarea a unui proiect de locuință individuală, integrată într-un context mai larg;
2. Deprinderea lucrului în trei dimensiuni, cu semnificare în două dimensiuni, și invers, din două în trei dimensiuni, prin utilizarea repetată a crochiurilor și a schițelor.

Atelierul de proiectare include și construcția unor machete, necesitând astfel dezvoltarea unor aptitudini noi.
Conținut:
Tema de proiectare propune rezolvarea unei locuințe individuale cu un regim de înălțime de P+M, P+1 sau P+1 parțial.

Locuința va adăposti trei sau patru camere de locuit, în funcție de soluția propusă. De asemenea, locuința va beneficia de confortul dat de toate facilitățile necesare unei locuiri la un standard mediu spre înalt.

Suprafața construită desfășurată a locuinței va fi cuprinsă între 200 m2 și 250 m2. În mod justificat, suprafața totală a clădirii se poate ajusta cu un maximum de 20%.

Locuința va fi realizată în mod obligatoriu cu o învelitoare susținută de o șarpantă.
Metoda de predare:
Ateliere de proiectare sunt însoțite de prelegeri de atelier și de dezbateri.
Mod de evaluare:
Formula generală de notare a proiectului este următoarea:
Nota finală = 40% * evoluția pe parcurs + 40% * proiectul propriu-zis + 20% * caietul individual de lucru

La rândul ei, evoluția pe parcurs se notează după cum urmează:
Evoluția pe parcurs = 85% * exercițiile de atelier + 15% * susținerile

Formula de mai sus mai are atașată următoarea condiție:
1. La fiecare din cele trei componente, respectiv evoluția pe parcurs, proiectul propriu-zis și caietul de documentare, studenții trebuie să ia minimum nota cinci.

Neîndeplinirea condiției de mai sus duce la nepromovarea proiectului.
Bibliografie minimală:
Deplazes, A. (ed.) (2005), Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. Basel: Birkhäuser.
Jong, T. M. de (ed.) (2008), Sun, Wind, Water, Earth, Life, Living. Legends for Design. Delft: Delft University Press. Text disponibil la adresa: http://www.taekemdejong.nl/Publications/2009/Territory59.pdf [01.10.2018].
Szokolay, S. V. (2004), Introduction to Architectural Science: The Basis for Sustainable Design. Oxford (OX): Architectural Press.
Zimmermann, A. (ed.) (2015), Constructing Landscape. Materials, Techniques, Structural Components. Basel: Birkhäuser.