Bazele proiectării de arhitectură

Activitatea de proiectare a anilor I-II-III se desfășoară în cadrul atelierului de proiectare - forma integratoare de reprezentare și concepere a viitorului obiect de arhitectură. Programa analitică urmărește un pachet de exigențe conceptuale, ce se materializează în: înțelegerea arhitecturii drept una dintre formele complexe de artă

Sinteza proiectării de arhitectură

Programele analitice ale Departamentului își propun ca scop didactic principal aplicarea metodologiei de proiectare la temele unor programe complexe și dezvoltarea capacității de sinteză proiectivă a studenților

Proiectare urbană și peisagistică

Departamentul coordonează și implementează în cadrul Universității, activitatea didactică, de cercetare și proiectare în domeniul urbanismului și a operațiunilor urbane la nivelul unităților administrative, precum și în domeniul peisajului natural, antropic și cultural, la nivel local, mezzo- și macro-teritorial.

Planificare urbană și dezvoltare teritorială

Departamentul coordonează procesul educațional teoretic și practic din domeniul planificării Urbane și teritoriale pentru nivelele academice Licență și Masterat în Urbanism.

Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului

Coordonează activitatea didactică și de cercetare în istoria și teoria arhitecturii - două domenii de importantă majoră în formarea arhitecților. Tot aici se face și îndrumarea și perfecționarea studenților arhitecți în domeniul restaurării, conservării și reabilitării monumentelor, precum și al gestiunii patrimoniului cultural în general.

Științe tehnice

Departamentul de Științe Tehnice acoperă în cadrul educației arhitecturale segmentul dedicat dobândirii cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare trecerii de la conceptualizarea la materializarea arhitecturii, în concordanță cu cerințe complexe de calitate a obiectului construit, exprimate la nivel individual și social.

Proiectare de interior și design

Departamentul „Proiectare de Interior Design” coordonează activitățile de proiectare (proiecte, studiul formei proiecte de specialitate) din cadrul Facultății de Arhitectură de Interior.

Studiul formei și ambient

Departamentul „Studiul Formei si Ambient” coordonează activitățile teoretice și de proiectare menite să asigure studentului arhitect cunoștințele și abilitățile necesare pentru reprezentarea formelor și detaliilor arhitecturale.