UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Studii universitare de doctorat

Admitere doctorat septembrie 2019

Anunt distribuire locuri suplimentare SDA.pdf

Anunt inscriere anul 1 2019-2020 SDU.pdf

  • Candidati scoala doctorala de urbanism 2019 alfabetic.pdf
  • Testul de limba străină, respectiv echivalarea certificatelor de competență lingvistică în vederea admiterii la studii universitare de doctorat se va desfășura în data de 23.09.2019, de la ora 10:00, catedra de limbi străine (etaj 2, corp vechi).
    Examenul constă într-o probă scrisă ce va fi notată cu calificativul ADMIS/RESPINS.

Raspuns contestatie 5388 din 12 sept 2019.pdf

Rezultate scoala doctorala de arhitectura 2019 ALFABETIC.pdf

Candidati scoala doctorala de arhitectura 2019 comisii.pdf
Ora de începere a colocviului de admitere pentru toate comisiile este 10:00, în locațiile anunțate.

Anunț: în urma desfășurării în data de 09.09.2019 a testului de limba străină, respectiv a echivalării certificatelor de competență lingvistică toți candidații înscriși la concursul de admitere la studii universitare de doctorat au obținut calificativul admis.

Taxa de înscriere, în cuantum de 300 lei, se achită la:
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Sucursala Lipscani în contul:
Cod IBAN: RO65RNCB0090000508480011

Organizare și funcționare

Legislație privind studiile universitare de doctorat

Regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat:
Regulament CSUD CSD.pdf

Secretariat: Orar cu publicul - secretariat.pdf

Raport de autoevaluare IOSUD UAUIM 2012-2016.pdf

Regulament obtinere atestat abilitare.pdf

Regulament afiliere.pdf

Procedura pregatire dosar teza.pdf

Criterii validare calificative teze.pdf

Ghid pentru potențialii bursieri, masteranzi și doctoranzi francofoni:
Ghid burse E Ionesco.pdf
Disponibilite 2019-2020.pdf

Școala Doctorală de Arhitectură

Director: prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija

Școala Doctorală de Urbanism

Director: conf.dr.ecol., dr.geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor – CV AIP.pdf

Sesiunea de Comunicări Științifice a Școlilor Doctorale

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/