Studii universitare de doctorat

Organizare și funcționare

IOSUD - UAUIM este Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul UAUIM cf. Art. 5. - (1) din HG 681/2011- Codul studiilor universitare de doctorat. IOSUD este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

Admitere – informații despre admiterea la școlile doctorale
Organizare – descriere, membrii CSUD, plan managerial
Regulamente – toate regulamentele, metodologiile și procedurile IOSUD și școlilor doctorale
Susțineri – anunțuri privind susținerea tezelor de doctorat, rezumate

Școala Doctorală de Arhitectură (SDA)

Școala Doctorală de Urbanism (SDU)


PhD KIT.pdf (22 MB) – O sinteză a celor mai bune exemple de teze doctorale desfășurate în cadrul Școlilor Doctorale de Arhitectură și Urbanism ale UAUIM și un kit de informare și promovare util celor se gândesc să realizeze o teză de doctorat în arhitectură sau urbanism.

Programe internaționale

Programul de burse Eugène Ionesco – pentru potențialii bursieri, masteranzi și doctoranzi francofoni:

Programul Interreg - Danube
DANUrB+SD.pdf

Programul Erasmus+
Acord cu Universitatea Humboldt din Berlin.pdf
Acord cu University of Macedonia, Grecia.pdf

Sesiunea de Comunicări Științifice a Școlilor Doctorale