Organizare și funcționare

IOSUD - UAUIM este Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul UAUIM cf. Art. 5. - (1) din HG 681/2011- Codul studiilor universitare de doctorat. IOSUD este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

Admitere – informații despre admiterea la școlile doctorale
Organizare – descriere, membrii CSUD, plan managerial
Regulamente – toate regulamentele, metodologiile și procedurile IOSUD și școlilor doctorale
Susțineri – anunțuri privind susținerea tezelor de doctorat, rezumate

Sigla Școlii Doctorale de Arhitectură

Școala Doctorală de Arhitectură (SDA)

Sigla Școlii Doctorale de Urbanism

Școala Doctorală de Urbanism (SDU)


Logo LCDI

Laboratorul de Cercetare Doctorală Interdisciplinară – https://lcdi.uauim.ro

Constituit la nivelul ambelor școli doctorale ale UAUIM, laboratorul se dorește a fi un mediu de lucru interactiv și stimulativ atât pentru doctoranzi, cât și pentru conducătorii de doctorate din UAUIM.


PhD KIT.pdf (22 MB) – O sinteză a celor mai bune exemple de teze doctorale desfășurate în cadrul Școlilor Doctorale de Arhitectură și Urbanism ale UAUIM și un kit de informare și promovare util celor se gândesc să realizeze o teză de doctorat în arhitectură sau urbanism.

Programe internaționale

Programul de burse Eugène Ionesco – pentru potențialii bursieri, masteranzi și doctoranzi francofoni:

Programul Interreg - Danube
DANUrB+SD.pdf

Programul Erasmus+
Vezi Biroul Erasmus+ al UAUIM.

Sesiunea de Comunicări Științifice a Școlilor Doctorale