Studii universitare de doctorat

Organizare și funcționare

IOSUD - UAUIM este Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul UAUIM cf. Art. 5. - (1) din HG 681/2011- Codul studiilor universitare de doctorat. IOSUD este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

Admitere – informații despre admiterea la școlile doctorale
Organizare – descriere, membrii CSUD, plan managerial
Regulamente – toate regulamentele, metodologiile și procedurile IOSUD și școlilor doctorale
Susțineri – anunțuri privind susținerea tezelor de doctorat, rezumate

Școala Doctorală de Arhitectură (SDA)

Școala Doctorală de Urbanism (SDU)


Programe internaționale

Programul de burse Eugène Ionesco – pentru potențialii bursieri, masteranzi și doctoranzi francofoni:

Programul Interreg - Danube
DANUrB+SD.pdf

Programul Erasmus+
Acord cu Universitatea Humboldt din Berlin.pdf
Acord cu University of Macedonia, Grecia.pdf

Sesiunea de Comunicări Științifice a Școlilor Doctorale