Studii universitare de doctorat

Organizare și funcționare

Regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat:
Regulament CSUD CSD.pdf

Secretariat: Orar cu publicul - secretariat.pdf

Raport de autoevaluare IOSUD UAUIM 2012-2016.pdf

Regulament obtinere atestat abilitare.pdf

Școala Doctorală de Arhitectură

Director: prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija

Școala Doctorală de Urbanism

Director: conf.dr.ecol., dr.geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor

Sesiunea de Comunicări Științifice a Școlilor Doctorale

Admitere