Studii universitare de doctorat

Organizare și funcționare

IOSUD - UAUIM este Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul UAUIM cf. Art. 5. - (1) din HG 681/2011- Codul studiilor universitare de doctorat. IOSUD este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

Admitere – informații despre admiterea la școlile doctorale
Organizare – descriere, membrii CSUD, plan managerial
Regulamente – toate regulamentele, metodologiile și procedurile IOSUD și școlilor doctorale
Susțineri – anunțuri privind susținerea tezelor de doctorat, rezumate

Școala Doctorală de Arhitectură (SDA)

Școala Doctorală de Urbanism (SDU)


Programe internaționale

Programul de burse Eugène Ionesco
Ghid pentru potențialii bursieri, masteranzi și doctoranzi francofoni:
Disponibilite 2020-2021.pdf
Ghid burse E Ionesco.pdf
Regulament burse E Ionesco.pdf

Programul Interreg - Danube
DANUrB+SD.pdf

Programul Erasmus+
Acord cu Universitatea Humboldt din Berlin.pdf
Acord cu University of Macedonia, Grecia.pdf

Sesiunea de Comunicări Științifice a Școlilor Doctorale