UT-82 Trafic și infrastructuri de circulație

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2L | Credite ECTS: 8
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.ing Valentin Anton

modifică