UT-82 Trafic și infrastructuri de circulație

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2L | Credite ECTS: 8
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.ing Valentin Anton
Obiective:
Cursul abordează principii generale ale pregătirii profesionale legate de mobilitatea urbana: • Cunostințe de bază cu privire la organizarea circulatiei rutiere in mediu urban. • Cunoștințe de bază cu privire la amenajarea intersecțiilor (circulație și amenajări geometrice). • Cunoștințe de bază cu privire la conceptia arterelor de circulație urbană. • Utilizarea tehnologiei informationale in domeniu ingineriei de trafic. La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili: • Explice principiile de alcatuire a retelelor rutiere urbane. • Descrie continutul unui studiu de trafic. • Utilizeze formule de calcul specifice domeniului. • Analizeze rezultatele unui studiu de trafic. • Calculeze variante de organizarea a mobilitatii urbane.
Conținut:
Cursul urmareste prezentarea si dezbaterea in cadrul orelor a urmatoarele subiecte: • Generalităti despre modurile de transport: clasificări, caracteristici. • Principii de evaluare a deplasarilor. • Investigatii de trafic. • Notiuni de inginerie de trafic. • Intersectii. • Organizare deplasarilor in intersectii. • Modelarea deplasarilor. Seminarul propune studentilor intocmirea unui studiu de trafic pentru proiectarea unei dezvoltari urbane: • evaluarea numarului de deplasari • stabilirea solutiilor de organizare a deplasailor in incinta stabilirea solutiilor de racordarea a dezvoltarii urbane la reteaua rutiera existenta in zona.
Metoda de predare:
Cursul cuprinde prelegeri si dezbateri pe subiectele mentionate mai sus. Metoda de lucru in clasa se realizeaza cu ajutorul mijloacelor multi-media, inclusiv on line. La seminar studentii lucreaza individual sau in mici grupuri de 1-3 persoane, pentru elaborarea unei propuneri de dezvoltare urbana si conectarea acesteia la reteaua rutiera existenta
Mod de evaluare:
Prezentarea unei contributii individuale sub forma unei sinteze documentare pe un subiect ales din continutul cursului – 50%. Sustinerea si analiza, la sfârșitul semestrului, a aplicatiei practice – 50%.
Bibliografie minimală:
La inceputul semestrului studentii primesc in format electronic, toate referintele bibliografice de mai jos. Referințe principale: 1. „Trafic si infrastructuri de circulatie” - note curs 2020 - Conf.dr.ing. Valentin Anton 2. „Inginerie de Trafic” - Dorobantu St & Racanel I. – I.C.B. ed.1980 3. „Highway Capacity Manual”2010 - Transportation Research Board, National Academies 4. „Tranportation Systems and Service Policy” – John Schoon – Chaptan & Hall – 1996. 5. „Intersection Capacity Utilization” - Trafficware Corporation – USA, 2003. Referințe suplimentare: 6. „Signalized Intersections: Informational Guide” – Report No. FHWA-HRT-04-091 7. „Signal Timing Process - Final Report” – FHWA no. Dtfh61-01-c-00183 8. „ Wikipedia.org” – The Free Enciclopedia