UT-56 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 6
Titular:
prof.dr.arh Mihaela Negulescu
Obiective:
Aplicarea cunoștinƫelor teoretice și a abilităƫilor profesionale dobândite în activităƫile de atelier din curricula școlară, în practica de specialitate. Stagiile de practică se vor efectua în birouri de proiectare, in departamente de planificare /proiectare / management ale operatorilor de transport, în departamente de specialitate ale administraƫiei locale sau centrale, în proiecte de cercetare și alte activităi care au ca obiect:
 planificarea organizării mobilităƫii
 managementul mobilității (aspecte administrativ-operaƫionale)
 elaborare legislaƫie, normative, ghiduri de specialitate
 cercetare
 proiectare infrastructuri
 efectuarea de măsurători, sondaje și anchete
Se recomandă ca practica de specialitate să se coreleze cu subiectul dizertatiei.
Conținut:
anchete pe teme specifice, in domeniul mobilitatii urbane
Metoda de predare:
indrumare profesionala
Mod de evaluare:
calificativ: portofoliu (60%) - evaluare of indrumator (40%)