UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

UT-56 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 6
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh Mihaela Negulescu
Obiective:

Aplicarea cunoștinƫelor teoretice și a abilităƫilor profesionale dobândite în activităƫile de atelier din curricula școlară, în practica de specialitate. Stagiile de practică se vor efectua în birouri de proiectare, in departamente de planificare /proiectare / management ale operatorilor de transport, în departamente de specialitate ale administraƫiei locale sau centrale, în proiecte de cercetare și alte activităi care au ca obiect:
 planificarea organizării mobilităƫii
 managementul mobilității (aspecte administrativ-operaƫionale)
 elaborare legislaƫie, normative, ghiduri de specialitate
 cercetare
 proiectare infrastructuri
 efectuarea de măsurători, sondaje și anchete
Se recomandă ca practica de specialitate să se coreleze cu subiectul dizertatiei.

Conținut:

anchete pe teme specifice, in domeniul mobilitatii urbane

Metoda de predare:

indrumare profesionala

Mod de evaluare:

calificativ: portofoliu (60%) - evaluare of indrumator (40%)

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/