UT-45 Dezvoltare economică locală

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Simona Munteanu
Obiective:
Cursul are drept scop intelegerea de catre studenti a locului privilegiat pe care il ocupa Dezvoltarea Economica Locala in cadrul politicilor urbane
Conținut:
Cursul face parte din modulul “Domenii si directii de actiune prioritara in dezvoltarea urbana actuala”, alaturi de alte subiecte ce pot viza: politicile funciare, trafic si transport public, reinnoirea urbana.
In contextul competitiei urbane la scara teritoriala si supra-nationala, dezvoltarea economica locala constituie o prioritate pentru autoritatile locale si teritoriale, atat pentru valorificare unor competente distinctive cat si pentru mobilizarea optima a resurselor locale in vederea traversarii de catre orase a unor perioade mai dificile economic si/sau social.
Devenita prioritara in perioada restructurarii economice, dezvoltarea econmica locala este subiectul unor politici bine acordate cu optiunile strategice ale oraselor privind locuirea, cresterea urbana, infrastructurile sau calitatea mediului.
Accentul acestui curs este pus pe crearea și gestionarea proceselor de mai multe părți interesate, care au loc în economia urbana locala și/sau regionala. Regiuni și localități se confruntă cu două tendințe orientate în direcții opuse: internaționalizare și descentralizare. Cele două tendințe au schimbat modul în care mai părțile interesate se raporteaza reciproc, în economia locală și regională. Concurența și cooperarea sunt implicate în legăturile între firme, între firme și stat și actorii non-statali. Preocuparea centrală de guvernare a dezvoltării economice locale durabile este de a crea sinergii între politicile și intervențiile de afaceri, de stat și non-statale sau actorii civici. Acestea vin împreună în jurul oportunităților specifice de dezvoltare economică locală pentru comunitățile urbane.
Metoda de predare:
Prelegerile sunt insotite de prezentari de politici si programe de dezvoltare economica locala.
Mod de evaluare:
Evaluarea de catre studenti a unor propuneri de politici de dezvoltare economica, prin analiza comparativa - lucrare scrisă ce va fi predată în sesiune
Bibliografie minimală:
*** - European Urban Management, Eurocities, Publishing Group International, London, 1993;
BAL, A. - Economii în tranziție, Oscar Print, București, 1997;
*** - Local Economic Development - LED Quick Reference , Urban Development Unit , The World Bank, Washington, DC, decembrie 2003;
*** - PPP AND BROWNFIELD REVITALIZATION SITES IN NORTHWEST EUROPE - 2005 – ref. 2005.0107/3110606870/MG;
*** - Projets Urbain en France - editată de Le Moniteur și realizată de Ministere de L’equipment, Transports, du Logement, Tourisme et de la Mer, 2002;
HALL, Peter - Orașele de mâine - O istorie intelectuala a urbanismului in secolul XX, Editura All Educational, 1999, București;
PROFIROIU, Alina; RACOVICEANU, Sorina;
ȚARALUNGA, Nicolae - Dezvoltare Economica Locala, Editura Economica, 1998;
ROWTHORN, R.E. - Econonomics and Ethics – and Economist’s View, editat de P. Groenewegen, Economics and Ethics Routledge, 1997;
ROBERTS, P., SYKES, H. - Urban Regeneration - a handbook , Sage Publications, London, 2000;
TOUROK, I., SHUTT, J. - The chalenge for urban policy, Local Economy, vol. 9, nr 3, 1994