UT-28 Sisteme informaționale

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.ing Oana Luca
Obiective:
Familiarizarea studentilor cu sistemele informationale definite ca totalitatea cunostintelor, datelor si informatiilor privind un teritoriu, o localitate urbana sau rurala.
Conținut:
1. Funcțiuni economico-sociale, indicatori și indici, indici globali, relații între funcțiuni 2 ore
2. Sisteme informaționale și informatice în U și AT, banci de date, structură, utilizare 4 ore
3. Sisteme informaționale și bănci de date în relația energie - localități 2 ore
4. Structura unui sistem informațional pentru mediu 2 ore
5. Disfuncționalități, clasificare, diagrame ISHIKAWA și grafice PARETO. Studiu de caz pentru eliminarea unor disfuncționalități majore 4 ore
6. Sisteme Informaționale și baze de date pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare urbană 6 ore
7. Sisteme informaționale pentru trafic și circulația urbană. Mobilitate, accesibilitate, aglomerare, planuri de trafic, faze de circulație, diagrame centralizatoare, flexibilitate, segregări și suprapuneri de fluxuri, reversibilitate 4 ore
8. Analize de impact, impacte primare și secundare 4 ore
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări video, discuții
Mod de evaluare:
Examen tip Colocviu, Evaluarea activitatii pe parcurs
Bibliografie minimală:
1. Ioanid V. - Urbanism și informatică, Ed. Tehnică, 1988
2. Ioanid V. - Urbanism și energie, Editura Tehnică, 1986
3. Ioanid V. – Sisteme informaționale pentru luarea de decizii în sistematizare, Ed.
Tehnică
4. Ioanid V. și colectiv - Teoria și practica U și AT, note de curs, UTCB, 1998
5. Luca Oana – Teoria si practica urbanismului. Locuirea urbană, Ed. Matrix, 2003