UT-56 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 7L | Credite ECTS: 5
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh Simona Munteanu
Obiective:
Aplicarea cunoștinƫelor teoretice și a abilităƫilor profesionale dobândite în activităƫile de atelier din curricula școlară, în practica de specialitate. Stagiile de practică se vor efectua în birouri de proiectare, in departamente de planificare /proiectare / management ale operatorilor de transport, în departamente de specialitate ale administraƫiei locale sau centrale, în proiecte de cercetare și alte activităi care au ca obiect:  planificarea organizării mobilităƫii  managementul mobilității (aspecte administrativ-operaƫionale)  elaborare legislaƫie, normative, ghiduri de specialitate  cercetare  proiectare infrastructuri  efectuarea de măsurători, sondaje și anchete Se recomandă ca practica de specialitate să se coreleze cu subiectul dizertatiei.
Conținut:
anchete pe teme specifice, in domeniul mobilitatii urbane
Metoda de predare:
indrumare profesionala
Mod de evaluare:
calificativ: portofoliu (60%) - evaluare of indrumator (40%)