UT-126 Lucrări de arhitectură (1)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.urb Mihai Moțcanu- Dumitrescu