UT-49 Proiectare de urbanism (1)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 6
Titular:
asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
Obiective:
Proiectul are ca obiectiv principal determinarea potențialului de utilizare al unor terenuri urbane, prin folosirea de coeficienți rezultați din analize static-constatative și morfo-tipologice, precum și din analiza contextului socio-economic prezent.
Studiul urmărește aplicarea cunoștințelor acumulate în proiectele anterioare într-un exercițiu ce va folosi ulterior pentru montarea unor diverse scenarii de intervenție. Evidențierea elementelor valoroase și a oportunităților privind terenul se vor materializa în final în propunerea unei funcțiuni și a unei conformații volumetrice în concordanță cu specificietatea terenului ales.

Proiectul va cuprinde 3 faze :
- Faza I - Documentare bibliografică și actualizarea planului de bază, analiza sitului și sintetizarea datelor culese,
- Faza II - Analiza sitului și sintetizarea datelor culese,
- Faza III - Determinarea potențialului de construibilitate și trasarea unor reguli preliminare privint viitoarele propuneri de amplasare.
Conținut:
- Studiu în teren – lectura sitului și identificarea restricțiilor, disfuncțiilor și a elementelor valoroase proprii acestuia;
- Documentarea bibliografică – identificarea surselor de informare (literatură, documentații tehnice);
- Analizarea sitului pe paliere specifice tehnice, spațial-configurative, funcționale și de viață urbană;
- Analiza alternativă a sitului (SWOT);
- Sintetizarea datelor culese în analizele de sit și trasarea concluziilor ce conturează individualitatea și specificitatea cazului;
- Interpretarea datelor oferite de mediul fizic și de climatul socio-economic specific,
- Analiza comparativă a două scenarii de intervenție, raportată la reglementările preliminare.
Metoda de predare:
Îndrumare / prelegeri în cadrul atelierului.
Mod de evaluare:
Procentual, pe activități desfășurate, conform temei program.
Bibliografie minimală:
- Cursul “Tehnica proiectării de urbanism” - Titular: Prof.dr.arh. Claudiu Runceanu;
- Cursul “Morfologie urbana” - Titular: Conf.dr.arh. Angelica Stan
- Cursul “Orașul și mediul” - Titular:Conf.dr.arh. Monica Radulescu
Observații:
Scopul didactic al atelierului de proiectare este acela de specializare a studenților în domeniul urbanismului, urmărind aplicarea unor cunoștinte legate de domeniul morfologiei și tehnicii proiectării urbane – atât ca principiu de organizare, cât și ca detaliu tehnic – urmărind stimularea capacitații studentului de corelare a problemelor urbane cu nevoile societății urbane și rezolvarea acestora prin proiectul de urbanism. În același timp, proiectul de urbanism urmărește, prin susțineri publice, dezvoltarea capacităților comunicaționale ale studentului, necesare în colaborarea cu alte specialități implicate în planificarea urbană.