UT-10 Elemente de mediu in urbanism (2)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh Florin Mureșanu
Obiective:
Cursul urmărește introducerea studenților în domeniul vast al intelegerii elementelor de structura si al relationarilor principale dintre orase si mediul fizic in care acestea se dezvolta. Elementele teoretice sunt completate cu informatii consistente aflate in directa legatura cu practica profesionala în urbanism si planificarea teritoriului și a peisajului. Cursurile urmaresc insusirea unor principii analitice de baza si intelegerea conditionarilor pe care mediul le impune analizei si proiectarii asezarilor umane si a mediului. Seminariile se axează pe înțelegerea elementelor și însușirea deprinderilor de bază privind modelarea prin proiectare a mediului construit în raport cu unele dintre cele mai importante elemente restrictive ale mediului natural în raport cu amplasarea construcțiilor în cadrul unui ansamblu urbanistic.
Conținut:
1. Introducere - Mediul Natural și mediul construit.
2. Elemente de suprafață ale terenului (1) - relieful, apele de suprafață,.
3. Elemente de suprafață ale terenului (2) - solul, flora, fauna.
4. Condiționări ale subsolului privind dezvoltarea oraselor
5. Clima. Resursele mediului natural
6. Protectia mediului natural (1). Poluarea
7. Protectia mediului natural (2). Fenomene naturale distructive. Elemente privind protecția peisajului

Titlurile lucrărilor practice:
1. Înscrierea unui drum și a unei platforme pe teren denivelat.
2. Studiu de insorire a unei grupări de clădiri.
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări video, suport de curs
Mod de evaluare:
50% nota de examenul scris si cate 25% pentru notele celor două lucrări de seminar (2 x 25%). Lucrările de seminar se predau în presesiune. Examenul se promovează prin participarea la toate cele trei probe și prin obținerea notei minime a două dintre cele trei probe, cu condiția ca media notelor de la seminar să fie cea minima la fel ca și media celor trei note.
Bibliografie minimală:
1. * * * 21 Agenda, 1992
2. Bonnefous, Edouard - Omul sau natura, Editura Politică, Bucuresti, 1976
3. Commoner, Barry - Cercul care se inchide - Editura Politica 1980
4. Sârbu, Cătălin – Habitatul urban în expansiune periurbană, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, 2005
5. Sârbu, Cătălin - Locuirea în România: O abordare-cadru, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, 2006
6. Virgil Ioanid - Mediu și urbanism - Ed.Stiintifica, 1992
7. Legea nr.137.1995 privind Protectia mediului
8. Legea nr. 171 din 24 nov. 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea II-a - Apa
9. Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
10. Legea nr. 575.2001 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului National,Sectiunea a V-a – Zone de risc natural