UT-43 Politici funciare

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh Monica Rădulescu