UT-70 Urbanism comparat

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect. dr. arh. Andrei Mitrea