UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 6
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb Mihai Moțcanu- Dumitrescu
Obiective:
- însușirea unor prime elemente de analiză morfologică a unui țesut urban și de analiză compozițională a spațiilor urbane - formularea unor concluzii critice în ce privește relația dintre caracteristicile morfologice ale țesutului urban, caracteristicile spațial – compoziționale, estetice, ambientale și calitatea funcțională a spațiilor urbane analizate - utilizarea și perfecționarea tehnicilor de reprezentare care să permită înțelegerea și evidențierea diverselor caracteristici ale spațiului urban: morfologice, estetic-compoziționale, functionale și socio-culturale - familiarizarea studentului cu vocabularul de specialitate și noțiuni teoretice de bază - dezvoltarea aptitudinilor pentru studiul individual, autodidact
Conținut:
LECTURA ȘI AMENAJAREA SPAȚIULUI URBAN ETAPA 1 Lectura sensibilă și analiza complexă a sitului - lectura sensibilă a sitului (individual) - analiza complexă a sitului (în echipă) ETAPA 2. Intervenții de ameliorare a spațiilor publice (în echipă)
Metoda de predare:
• observație și schițe de studiu pe teren • discuții în atelier, colective și individuale, pe baza unor mape de studiu pe parcurs • documentare individuală • redactare materiale grafice
Mod de evaluare:
• Lucrare finală - caiet-album format A3 (planșe grafice și studiu documentar individual) (70% din notă) • Evoluția pe parcurs (30% din notă)
Bibliografie minimală:
- Gehl, Jan (2011). Viața între clădiri – Utilizările spațiului public. București: Igloo. Lectură obligatorie: paginile 9-51. - Gehl, Jan (2012). Orașe pentru oameni. București: Igloo, 2012. Lectură obligatorie: paginile 117-181. - Gibbert , Frederick (1972). Composition Urbaine, Paris: Dunod. Lectură obligatorie: paginile 1-12. - Krier, Rob (1979). Urban Space. London: Academy Editions. Lectură obligatorie: 15-28. - Lynch, Kevin (1960). The image of the city. Cambridge Mass: MIT Press. - Pierre Merlin, MORFOLOGIE URBANĂ ȘI PARCELAR - J.O. Simonds, ARHITECTURA PEISAJULUI (II 2123) - Trișcu, Aurelian, SPAȚIILE PIETONALE, Ed Arta Grafică, București, 1985 (II 4432)